KRISTIN JANSEN

Politiet beslagla pengene, og i går ble de to utenlandske statsborgerne varetektsfengslet for to uker med brev— og besøksforbud, siktet for grovt heleri. Grensen for grovt heleri ligger på 80.000 kroner. Ingen av mennene erkjente straffskyld etter siktelsen, og begge tok betenkningstid. Rettsmøtet gikk for lukkete dører.

— Min klient tar fengslingen svært tungt. Han mener at pengene er ervervet på lovlig vis, og hadde derfor ikke regnet med å bli fengslet, sier advokat Jan Christian Alvheim, som forsvarer den yngste av de to siktede.

Politiet mener at beløpet som ble funnet i leiligheten deres ikke står i samsvar med inntekten de to siktede har oppgitt, og at det dermed ligger noe kriminelt bak. Bare en av de to mennene er i arbeid, mens den andre lever på sosialstønad. Pengene som ble beslaglagt er i norsk valuta.

Ingen av de to er såkalte gjengangere hos politiet. En av dem har en betinget dom, mens den andre er tidligere ustraffet. Fetterne, som er fra et av landene i Midtøsten, har hatt opphold i Norge de siste 4-5 årene.