Den 20. september gikk den brasilianske statsborgeren til angrep på arbeidsgiveren med en kjøttøks i det ærverdige hotellet på Voss. Hotelldirektør Erik Tønjum Fleischer ble skadet og fikk et tolv centimeter langt kutt i nakken.

— Dette kunne ha endt med drap, har politiadvokat Ørjan Ogne sagt til BT tidligere.

Økonomisk oppgjør

Torsdag var mannen i avhør hos politiet på Voss. Det varte cirka to timer. Etter det BT kjenner til, skal politiet ha vært interessert i å få hans beskrivelse av forholdet mellom ham og arbeidsgiveren før angrepet.

Mannen skal ha snakket varmt om både sjefen og andre kolleger. Verken politi eller mannens forsvarer ønsker å kommentere innholdet i avhøret, men BT får vite fra flere kilder at mannen skiller seg fra andre voldsmenn.

Han beskrives som særdeles høflig og skryter av rettsvesenet. Også hans tidligere kolleger får gode skussmål. Alt så ut til å gå greit, inntil han fikk avslag på arbeidstillatelsen tidligere i år. Da skal det ha oppstått en situasjon.

— Han ønsker å formidle at han er svært fornøyd med behandlingen han har fått av både politi og fengsel, sier forsvarer Miriam Grimstad.

- Var det noen uenighet mellom ham og Fleischer Tønjum?

— Jeg kan bekrefte at min klient oppgir at et økonomisk oppgjør var kimen til konflikt.

Fikk avslag

Mannen begynte å arbeide ved hotellet i slutten av januar og søkte om arbeidstillatelse.

— Min klient har opplyst at han var enig med arbeidsgiver om å utsette oppgjøret til papirene var i orden, men han fikk avslag på dette og skulle innrette seg etter det.

- Hva betyr det?

— Når en får avslag på arbeidstillatelse får en heller ikke oppholdstillatelse. Han måtte derfor reise fra landet.

- Forstår alvoret

- Hvordan var forholdet mellom ham og hotellsjefen?

— Han har uttalt at han følte seg godt mottatt på Voss, både av fornærmede og hans familie, svarer Miriam Grimstad.

- Angrer han på at han angrep sjefen?

— Min klient forstår alvoret i saken. Han har erkjent de faktiske forhold og er innstilt på å ta sin straff, svarer forsvareren.

BT har vært i kontakt med Erik Tønjum Fleischer. Han ønsker ikke å kommentere påstått økonomisk uenighet, da dette er et personalspørsmål.

— Jeg regner med at saken blir belyst i rettsvesenet og håper på å få svar på hvorfor jeg ble angrepet. Jeg vet nemlig ikke hva som var motivet. Et svar vil hjelpe, sier Tønjum Fleischer.