Politiet ba om å få holde mannen fengslet i fire nye uker, av hensyn til folks rettsoppfatning, men fikk ikke medhold av Bergen tingrett.

— En korrekt avgjørelse. At en person er død som følge av en handling, betyr ikke at den som har gjort det er en drapsmann, som skal holdes fengslet før han eventuelt blir kjent skyldig, sier siktedes forsvarer, advokat Trond Christiansen til BA.

Politiet påkjærte kjennelsen på stedet, og fikk medhold i at siktede holdes i varetekt til lagmannsretten har vurdert kjæremålet.