DNBs nettsider var nede i mer enn en time etter tirsdagens dataangrep. Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø karakteriserer angrepet som datahærverk.

— Vi tar denne saken svært alvorlig. Selv om det fra utsiden kan se ut som guttestreker, så er det i realiteten snakk om alvorlig kriminalitet, som kan få store konsekvenser for samfunnet, sier Dalsbø.

En 17 år gammel gutt fra Bergen har erkjent å ha stått bak angrepet, som rammet flere av Norges største selskaper.

- Ikke små summer

DNB vil avvente politiets etterforskning, men utelukker ikke at det vil bli aktuelt å rette et erstatningssøksmål mot 17-åringen, dersom han blir dømt.

— Når vår viktigste kundekanal er nede i mer enn én time, får det store økonomiske konsekvenser for oss. Og det er ikke snakk om små summer heller, sier Dalsbø.

Han vil imidlertid ikke spekulere i hvor store økonomiske tap banken har lidt som følge av angrepet, men antyder at det kan være snakk om et millionbeløp.

— Litt av utfordringen med denne typen angrep, er at du ikke trenger å ha så store kunnskaper for å gjennomføre det. Metodene er imidlertid ofte så nye og omfattende, at det vil ta tid før vi finner effektive motmidler, sier Dalsbø.

Tre dømt i fjor

I fjor ble tre tenåringer dømt for å ha angrepet flere norske selskapers nettsider, blant andre DNB. Den gang anslo storbanken at angrepet kostet dem nær 1,3 millioner kroner.

— Det er vanskelig på stående fot å skulle vurdere hvor store tap vi har måttet ta som følge av denne saken, men fjorårets dom kan gi en liten pekepinn på hva vi snakker om, sier Dalsbø.

De tre tenåringene ble i Nedre Romerike tingrett dømt til samfunnsstraff for å ha gjennomført DDoS-angrep ikke ulikt tirsdagens aksjon.

— Slike angrep lammer virksomhet i store deler av Norge. For bankvesenet er det alvorlig fordi kundene våre ikke får gjort det de skal i nettbanken. Det bør sende et varsku at den som sto bak tirsdagens angrep ble tatt såpass kjapt, sier kommunikasjonsrådgiveren.

SAS rammet

Også flyselskapene SAS og Norwegian ble ofre for det såkalte DDoS-angrepet tirsdag.

Fungerende kommunikasjonssjef Henrik Edström i SAS forteller at selskapet hadde store tekniske problemer med nettsidene som følge av angrepet.

— Konsekvensen var at folk ikke kom seg inn på nettsidene, sier Edström.

Han sier at SAS ikke kan gå ut med tall på hvor mye de kan ha tapt på nedetiden, og vil heller ikke si noe om et eventuelt søksmål.

- Sabotasje

Post- og teletilsynet (PT) har myndighetsansvar overfor blant andre Telenor og Netcom, som begge ble rammet. De vil nå granske hendelsen.

— Med det vi vet om tirsdagens hendelse, vurderer vi det som et relativt omfattende angrep. Samtidig var det ikke et angrep som fikk betydelige konsekvenser for norske teletjenester, sier avdelingsdirektør Einar Lunde, som er leder for sikkerhet og beredskap i PT.

Tilsynet vil nå følge opp saken videre med de involverte teleselskapene.

— Slik vi ser det, kan slike angrep sidestilles med regelrett sabotasje. Så langt er det ingenting som tyder på at Telenor og Netcom ikke har hatt tilfredsstillende sikkerhetssystemer, sier Lunde.

- Hvordan kan en 17-åring nærmest fra gutterommet knefalle store selskaper?

— DDoS-angrep er forholdsvis enkle av natur, og relativt lett å gjennomføre. Generelt handler det hovedsakelig om å ha tilgang på massive nettverksressurser. Din og min datamaskin kan være en del av et slikt nettverk uten at vi vet det selv, sier han.