Det er klart etter at en psykiater har gjort en forundersøkelse — en såkalt prejudisiell observasjon - av 18-åringen.

— Han er tilsynelatende lettere psykisk utviklingshemmet. I hvert fall tilsier den foreløpige observasjonen av ham det. Nå har statsadvokaten avgjort at siktede skal gjennom en full judisiell observasjon, sier politiadvokat Trond Eide.

Ferdig etterforsket

Han er påtaleansvarlig for saken om overgrep mot barneskolejenten.

Ifølge Eide er saken ellers på det nærmeste ferdig etterforsket.

FORSVARER: Kai Wigum er 18-åringens forsvarer. Han ønsker ikke å kommentere saken torsdag ettermiddag.

— Observasjonen nå gjelder ikke siktedes tilregnelighet; det har ikke vært tema til nå. Men om det skulle vise seg at han er lettere psykisk utviklingshemmet, kan det føre til mildere straff i en eventuell rettssak, sier Eide.

Torsdag vil den overgrepssiktede 18-åringen trolig få forlenget sin varetektsperiode gjennom en såkalt kontorforretning. Det vil si at han ikke stiller i retten selv.

Har ikke blitt avhørt

18-åringen har ifølge Eide ennå ikke gått med på å la seg avhøre. Han har tidligere nektet straffskyld.

Kaj Wigum, forsvarer for 18-åringen, ønsker ikke å kommentere saken.

— Per i dag har jeg ikke noe å meddele, sier han.