— Mange tar kontakt med oss for å fortelle at de ikke har lagt merke til noen fotoboks i Operatunnelen. Likevel er det blitt tatt bilde av dem. Men fotoboksene står der, og er varslet med skilt på forhånd, sier Knut Nysæter, leder av trafikketterforskningsavsnittet i Oslo politidistrikt til aftenposten.no.

Han legger til at de nye boksene har en utradisjonell utforming, og kan ligne på et sikringsskap med to hull i. Men dette er selvfølgelig ikke for å lure bilistene. Det er nemlig ganske trangt i tunnelen, derfor er det utviklet fotobokser som kan henges på veggen.

— Siden disse har annerledes utseende enn de tradisjonelle ATK-boksene (automatisk trafikkontroll) vi finner langs veiene, kan det være at bilistene ikke tenker over at det er montert ATK-bokser i Operatunnelen, sier Nysæter.

Flere kjørte fort

Bare i løpet av tre måneder i fjor mistet 28 bilister førerkort i tunnelens vestgående løp. 23500 kjøretøy passerte boksen mens den sto på. Til sammenligning passerte 902300 kjøretøy kameraet i Granfosstunnelen i hele 2010, men kun to personer mistet lappen. På samme tidsrom passerte 667600 kjøretøy boksen i Vålerengtunnelen. Der mistet 32 førere lappen.

I tillegg til de som mistet førerkortet, tok fotoboksene i Oslo totalt 11048 førere for å ha tråkket litt for hardt på gasspedalen. Dette er 654 flere enn i 2009. Det ble beslaglagt 96 førerkort i fjor, 32 færre enn året før.

— Det er gledelig at det tas færre førerkort. Likevel mener vi at det kjøres for fort i hovedstaden. Det burde være unødvendig at folk skal miste sertifikatet på denne måten. Både fartsgrensene og ATK-boksene er jo tydelig varslet på forhånd, sier Nysæter.

Mer aktivitet

Aften kunne for ett år siden fortelle at fotoboksene i hovedstaden er slått av mesteparten av tiden. Trygg Trafikk mener at boksene bør stå på mer.

— Vi kunne tenke oss at boksene ble brukt enda mer. I tillegg vurderer vi å be om flere fotobokser i Oslo. For det er dokumentert at boksene har forebyggende effekt, og at farten går ned der de står, sier Vibeke Rørholt, leder i Trygg Trafikk Oslo.

NB! Samtlige fotobokser i hovedstaden er nå digitaliserte. Dermed kan de slås av og på når politiet ønsker det.