ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no

– Vi har innstilt overfor statsadvokaten at det blir reist sikringssak mot gjerningsmannen, bekrefter politiadvokat Einar Råen i Bergen politidistrikt.

Drapet skjedde i parets felles leilighet i en høyblokk Fyllingsdalen. Den 20 år gamle kvinnen ble påført et anselig antall knivstikk. Samboeren hennes forlot leiligheten etterpå, men ble pågrepet kort tid etter i bilen sin, som da stod parkert ved Sælen skole.

Innrømmer ugjerningen 26-åringen har overfor politiet i hovedtrekk erkjent de faktiske forholdene. Han ble først varetektsfengslet, men etter kort tid overført til Sandviken sykehus.

Mannen skal forut for drapet ha slitt med psykiske problemer.

Medisinsk sakkyndige som har foretatt en judisiell observasjon av 26-åringen, har erklært ham som utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Får behandling – 26-åringen er fremdeles underlagt behandling fra helsevesenets side, sier politiadvokat Einar Råen.

Politiet regner med at mannen forblir under oppfølging fra Sandviken sykehus frem til sikringssaken mot ham kommer opp for retten.

Det vanlige i slike saker er at de siktede blir undergitt sikring fra fem til ti år. I mange tilfeller vil en slik dom innebære strengere restriksjoner enn en vanlig fengselsstraff.

Påtalemyndigheten kan ved sikringstidens opprinnelige utløp også be om forlengelser.