Den to år gamle jenten og hennes far satt i en varebil som kjørte utfor kaikanten på betongblandeverket Høyer Odda AS. Faren kom seg ut av den synkende bilen, mens den lille jenten ble med bilen til bunns. Hun var fanget i bilen i nesten 50 minutter på 22 meters dyp. Jenten døde på Haukeland sykehus søndag kveld.

Arbeidstilsynet var i går på inspeksjon på ulykkesstedet.

— Vi har konstatert at det manglet hjulstoppere mot sjøen. Etter forskriftene skal det være hjulstoppere som er minst 30 centimeter høye i områder der det benyttes større kjøretøyer, slik det gjøres i dette kaiområdet. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få for bedriften, sier seniorinspektør Oddbjørn Kvålsvold ved Arbeidstilsynets avdelingskontor på Stord, som foretok inspeksjonen.

Faren til den avdøde jenten er arbeidsformann hos Høyer Odda. Han mistet styringen på bilen i en speilglatt bakke ned mot kaien, slik at bilen skled utfor. Ulykkesstedet ligger på adkomstveien bort til selve kaien. Det var ingen direkte sikring ut mot sjøen.

— Da jeg kom til stedet hadde bedriften montert midlertidige sikringsordninger, og vi er enige om at det skal monteres forskriftsmessige hjulstoppere, sier Kvålsvold.

— Denne tragiske ulykken bør være en vekker for alle som har lignende kaiområder. Hjulstopperne kan redde liv. Så vidt jeg kan huske har vi ikke hatt dødsulykker her i området tidligere, men vi har hatt tilfeller der gaffeltrucker har kjørt i sjøen fordi det har manglet stoppere, sier Kvålsvold.

I kaiområder der det benyttes større kjøretøyer skal hjulstopperne være minst 30 centimeter høye, mens det ellers skal være en kaifrontlist som er minst ti centimeter høy i øvrige områder.