Arbeidet med å rydde vekk jord— og steinmasser pågikk på rasstedet mandag, og Vegvesenet håpet veien kunne være klar i løpet av dagen.

Raset søndag kom etter at en elv i området endret løp på grunn av den voldsomme nedbøren. Trolig kom det nærmere 90 mm nedbør på mindre enn to timer rundt Vinje, som ligger et par mil nord for Voss sentrum.

Voss var et av de varmeste stedene i landet med 28 varmegrader søndag. Den sterke varmen fører til at ustabil luft stiger opp og dette kan forårsake kraftig lokal nedbør.

Den nye tunnelen skal gå nord for stedet der raset gikk søndag. Tunnelen skal sikre et område der det tidligere har gått mange ras. Selve rasstedet må sikres på andre måter.