Kostnadene, rundt 175.000 kroner, belastes Grønn Avdeling, men skal søkes dekket i et senere erstatningsoppgjør.

Byrådet mener at søylene på sikt må skiftes ut. Det skal følges opp i forhold til teknisk konsulent Instanes AS, Vesta og Bård Breivik AS.