Selv om regjeringen ikke har satt sluttstrek i arbeidet med neste års budsjett, gjør Skogsholm det klart overfor Bergens Tidende at Bergensbanen kan regne med en håndsrekning fra statens side for å sikre at de reisende får sove over fjellet nattetid.

Hun er heller ikke i tvil om at persontrafikken vil leve videre på Bergensbanen. Men statsråden presiserer at det er opp til de reisende selv å sørge for et visst trafikkgrunnlag, slik at det blir forsvarlig å opprettholde driften.

— Folk må kort sagt reise mer med Bergensbanen, sier Skogsholm.

Bompenger til buss?

Samferdselsministeren var en snartur i Bergen tirsdag, og kunne bl.a. fortelle BT at det er flere konkrete tiltak like om hjørnet for å gi kollektivtrafikken et løft.

— Jeg mener selv det er dramatisk når vi åpner for å bruke bompenger til dette formålet. I tillegg setter vi i gang en belønningsordning, der vi fra statens side gir økt støtte til de storbyer som satser ekstra på å bedre kollektivtilbudet. Dette er midler som kommer i tillegg til ordinære bevilgninger, sier hun.

I høljregnet utenfor Venstres valgbod står bypolitikeren Hans-Carl Tveit sammen med statsråden og supplerer. Han har regnet ut at Bergen kan gjøre seg håp om å få 30 mill. kroner ekstra på denne måten.

— Men det forutsetter at de andre partiene er villig til å omprioritere fra privatbilisme til kollektivtrafikk, sier han.

— Bergen er klar favoritt til å få slik belønning, ikke minst på grunn av Bergensprogrammet, påpeker Skogsholm.

Nye veier ingen løsning

Samferdselsministeren søker ryggdekning i en blodfersk meningsmåling i de fem største byene om folks holdning til kollektivtrafikk kontra privatbilisme. Målingen er gjort for departementet og er ennå ikke offentliggjort.

— Målingen viser en positiv holdning til å bruke bompenger til kollektivtransport. Jeg synes selv det er en god idé.

For øvrig vil jeg understreke at den tid er forbi da storbyene kan bygge nye, større veier for å øke kapasiteten. Vi er nødt til å tenke alternativt. Derfor er jeg glad for at den samme meningsmålingen viser at nesten åtte av ti prioriterer bedre kollektivtransport fremfor bedre veier.

Prisen underordnet

— Er ikke forutsetningen da at billettprisen senkes kraftig?

— Det ser ikke ut til å være avgjørende for de fleste. Nær halvparten av de spurte legger avgjørende vekt på hva som er mest «praktisk» å bruke, dernest kommer reisetiden - og på tredjeplass nevnes prisen. Blant dem som er spurt i Bergen svarer bare hver fjerde at prisen er avgjørende for hva de velger av transportmiddel, sier samferdselsministeren.