Atskillige tusen salver skal fyres av i fjellet ved Ulrikens fot i månedene etter påske. Ufattelige 118.000 kubikkmeter fast fjell skal sprenges ut. Det beboerne er redd for, er at løse steiner fra fjellsiden skal falle ned mot husene.

Beroliges

— Sikringsgjerdet burde vært litt lenger nede, sier Gunnar Baadevig. For 25 år siden fikk han en støkk i livet. En stor steinblokk knuste uthuset hans. Fem grantrær og uthuset tok imot. Nå viser han oss rasstedet, peker og forklarer. Han ville valgt sikringsgjerde lenger nede.

— Geologene har plassert gjerdet lenger oppe, forklarer prosjektsjef Magnar Sekse og prosjektansvarlig Arne Halvorsen i vann- og avløpsetaten. De peker på at gjerdet nå er festet i fjell, ikke løsmasser lenger nede. Det er dessuten satt opp på et sted der det fanger opp ras fra andre steder. Det beroliger Gunnar Baadevig.

Ingen skadet

Ingen personer ble skadet i steinraset for 25 år siden. Heller ikke da stein raste i 1890 og 1955 mot hus i Bjørndalen.

Nå er det bygd fallgrav og fallgjerder for 1,2 millioner kroner for å hindre steinsprang. Folk i området skal kjenne seg trygge før det store sprengningsarbeidet for Svartediket vannbehandlingsanlegg inne i selve Ulriken tar til.

— Vi tar ikke sjanse på å la være å sikre beboerne, sier Magnar Sekse.

Geo Bergen har undersøkt området og konkluderer med liten rasaktivitet på grunn av den beskjedne urdannelsen ved foten av fjellsiden. Blokkene vil stoppe før de kommer nær boligene, men det kan likevel ikke utelukkes at enkelte blokker kan nå helt frem. Kanskje vil det skje en gang hvert tusende år.

Vi klatrer opp bak garasjene og ser at gjerdet er festet med spesielle fjærer som tar godt av for ras. Lenger oppe ligger to fanggraver på 70 og 30 meter. De er tre meter dype og kan ta imot mye stein.

Tar ikke sjanser

— En offentlig byggherre skal ikke slurve. Det er ikke risikoen verd å ta sjanser, sier Magnar Sekse og er glad for at boligene er sikret.

SIKRET: Magnar Sekse og Arne Halvorsen viser oss fanggravene eller jordvollene som er bygd for å ta av for ras.<br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN