— Det var rolig i julen. Nå har det rent «tatt fyr», sier losoldermann Rune Oldervik, sjef for losstasjonene på Fedje og i Bergen til Bergens Tidende. Han forteller om svært stor trafikk. Fem skip ble lost til og fra terminalene på Mongstad og Sture fredag. Hektisk trafikk er ventet frem til nyttår. Det gjelder å ha lasten om bord før det nye året tar til.

NRK1 trekker nettopp frem losens arbeid fra Fedje i programserien «Den norske los» i kveld. Programmet gir et godt og levende innblikk i hvordan losen jobber. Ikke minst ser vi hvordan han arbeider i et team av taubåter og trossebåter der alle er viktige for at de store skip skal komme trygt til kai.

— Hvordan vil trafikken utvikle seg i tiden fremover?

— Trafikken ved Trafikksentralen på Fedje har gradvis økt til nå. Den vil bare øke videre i årene fremover, spår Rune Oldervik. Den mest iøynefallende tendensen er ikke flere skip, men at de store tankskipene til og fra Mongstad øker i tonnasje. Flere skip opp til 400.000 tonn vil passere Fedje og trenge los for å gå klar av holmer og skjær og komme trygt til land.

Mens oljeterminalen på Sture har 120 anløp i løpet av et år, er Mongstad oppe i 2300 anløp. 750 av båtene er store tankskip. Ny kai bygges ut på Mongstad og her kommer dessuten en omlastingskai i Sløvåg.

Det er Edvard Hambro som har laget serien på fire program om lostjenesten i Norge. Han har fulgt losene på jobb i uvær og stille sjø. Været var til tider så røft at han måtte bindes til masten på losbåten under filmingen.

Verdier for 90 milliarder kroner går årlig over kai på Mongstad. Men de økonomiske verdier er bare en side av saken. Vel så viktig er de miljømessige sider. Forurensningen vil bli alvorlig og kostnadene bli store om et av de store tankskip går på grunn under innseilingen. 50.000 skip passerer årlig området som voktes av Trafikksentralen på Fedje.

VIKTIG ARBEID: Los erling Walderhaug, tidligere ordfører på Fedje, er en hovedperson i tv-programmet i kveld.