Kontrakten gjelder adgangskontroll, alarm og kameraovervåking på det nye bygget som skal stå ferdig på Kronstad i 2014.

Bygget skal samlokalisere ingeniørutdanningen, lærerutdanningen og helse— og sosialfagene, og bygges for 4400 studenter og 500 ansatte.

— Denne leveransen er strategisk viktig for Infratek, da sikkerhetssystemet som skal installeres blir en integrert del av Høgskolens operative driftssystem. Det er økende behov for slike sikkerhetsløsninger både innen offentlige og private bygg, sier finansdirektør Vibecke Skjolde i Infratek.

Selskapet har rundt 2000 ansatte i Norge, Sverige og Finland. Infratek er en nordisk totalleverandør innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Infratek er notert på Oslo Børs.

Konkurrerende tilbydere har ti dager til å klage over tildelingen og kontrakten blir ikke signert før etter klagefristen og eventuelle klager er behandlet.