Multiconsult har på oppdrag fra Bergen kommune gjennomført ytterligere geologiske vurderinger på Hatlestad og påpeker en rekke forhold i sin rapport.

— En av konklusjonene er at det i brattheng ved rasgropen ligger løsmasser, som ved store nedbørsmengder kan gli ut. For å sikre dem som ferdes på vegen, bestiller kommunen nå sikring av dette området. Arbeidet vil også forhindre at disse løsmassene kan treffe hus nummer 49 ved en eventuell utgliding, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes i en pressemelding.

De øvrige tiltakene som er anbefalt i rapporten vil kommunen drøfte med de berørte grunneierne.

Arkiv