SILJE DYREGROV

Det groveste sikkerhetsbruddet som overingeniør i Arbeidstilsynet Vigleik Juvik fant var malingsarbeid fra et stillas med rekkverk i ankelhøyde.

— Vi gir et stansingsvedtak på dette stillaset fordi det representerer en umiddelbar fare for liv og helse, sier Juvik.

Juvikpåla også Strand AS å utbedre rekkverket på to andre stillas, det ene over internettkafeen i første etasje, og det andre ved siden av glassheisen i bygget. De ble også bedt om å montere et sikringsnett på et av stillasene.

— Disse påleggene kan redusere faren for liv og helse til dem som går på senteret, sier Juvik.

Senterleder på Galleriet, Geir Kaland, poengterer at sikkerheten har vært et hovedfokus i ombyggingsprosessen.

— Det er utarbeidet omfattende helse-, miljø-, og sikkerhetsplaner for å sikre sikkerheten for dem som jobber med ombyggingen, i butikkene og for publikum under denne ombyggingsprosessen. Vi vil rette på påleggene fra Arbeidstilsynet umiddelbart, sier Kaland.

I går ettermiddag var arbeidet med å ordne opp i sikkerhetsmanglene påbegynt.

— De vil ferdigstilles i løpet av onsdagen, sier Kaland.