Og en firefelts tunnel som dukker ned i Christies gate midt i Bergen sentrum, er utenkelig.

I tillegg ville den kanskje blitt opptil dobbelt så dyr som den tofeltstunnelen man har planlagt så langt, står det i en orienteringssak som byrådet behandlet for noen dager siden. Det vil si mellom 600 og 700 millioner kroner. Og så mange penger finnes ikke i Bergensprogrammet del 1. Der er Skansetunnelen det tredje store prosjektet etter bybanen og Ringveg vest. Tunnelen er oppført med 340 millioner kroner.

Den bygges

— Dette må det da gå an å få dispensasjon for. Og dersom ekstra sikkerhetstiltak skulle gjøre tunnelen dyrere enn planlagt, som får vi sette oss ned å finne ut hvordan vi kan skaffe pengene, sier leder i komité for miljø og byutvikling, Monica Mæland, H.

Byråd for miljø- og byutvikling, Nils Arild Johnsen, mener det er altfor tidlig å si noe om mulige ekstrakostnader.

Monica Mæland mener at Skansetunnelen bygges.

— Det dreier seg om å frigjøre Torget og Bryggen for biltrafikk. Da nytter det ikke med alternativene, som er forbindelse fra Fløifjellstunnelen til Sandviken. Det er en bytunnel vi trenger, sier Mæland.

13 000 biler

Kravet om to tunnelløp med til sammen fire kjørefelter fremgår av de såkalte tunnelnormalene, som fastsetter hvordan en tunnel skal bygges og utstyres med tanke på sikkerheten. Trafikkprognosene tilsier at Skansetunnelen vil få en døgntrafikk på 12-13 000 biler, og derav følger kravet om to kjørefelter i hver retning.

Vegdirektoratet er imidlertid villig til å vurdere om det kan avvikes fra tunnelnormalene. Da må det gjennomføres tiltak som gjør direktoratet trygg på at sikkerheten er den samme som om tunnelen ble bygget med to løp.

Nei til parkeringsanlegg

For å komme frem til en løsning, skal Bergen kommune og Statens vegvesen i fellesskap utarbeide en risikoanalyse. Målet med den er å overbevise Vegdirektoratet om at kravene til sikkerhet er oppfylt ved å bygge tofelts tunnel.

Følgende krav må uansett oppfylles, krever direktoratet:

  • Tunnelen må være minst 9,5 meter bred.
  • Det skal ikke knyttes noe underjordisk parkeringsanlegg til tunnelen. Tanken om dette ble fremsatt i forbindelse med parkeringsmeldingen for få uker siden.
  • Havarilommer, snunisjer og annet sikkerhetsutstyr skal tilsvare høyeste sikkerhetsklasse.
  • Brannvesenet må kunne akseptere de løsningene som velges.

Som under Slottsparken

En løsning som nevnes både på planavdelingen og hos Bergen Brannvesen er å bygge to enfeltstunneler.

— Slottsparktunnelen i Oslo er bygget på den måten. Da har de to tunnelløpene felles portal, men skiller så lag noen meter nede i nedkjørselen. En slik løsning vil være å foretrekke ved en brannutrykning. Da kjører vi inn i det løpet der det ikke brenner, og tar oss inn i det andre tunnelløpet via tverrslag, som skal finnes for hver 250 meter, sier Anders Leonhard Blakseth, som er faglig leder ved forebyggende avdeling hos Bergen Brannvesen.

Mangler penger

Men også en slik løsning vil koste atskillig mer enn en vanlig tofelts tunnel, og Monica Mæland begynner å bli alvorlig bekymret for finansieringen av Bergensprogrammet.

— Vi mangler allerede 200 millioner for å få bybanen til Nesttun. Nå får vi også Gamle Nygårdsbro som tilleggspost fra fylket. Ringveg Vest blir også dyrere enn planlagt, og forskutteringer som Bergen kommune har hatt, blir tilbakebetalt senere enn forutsatt. Sannheten er at Bergensprogrammet har kjempeproblemer, sier Monica Mæland.