— Jeg har bare hatt et ønske med kritikken. Det er å bidra til at forholdene for ansatte og pasienter ved avdelingen skal bli bedre, sier Hauge.

Ble forflyttet

De siste årene har han ved flere anledninger påtalt kritikkverdige forhold ved avdelingen. Hauge sier han har vært direkte, men løsningsorientert. I åtte måneder ventet han på å få en samtale med avdelingsledelsen. Etter samtalen ble han i november 2004 overflyttet til en annen avdeling.

— Jeg ble problemet. Fordi jeg var kritisk til ledelsen, ble jeg et sikkerhetsproblem, sier Hauge.

Konstant overbelegg Nå kommer rapporten som viser at Hauge ikke er den eneste som er kritisk til arbeidsmiljøet på sikkerhetsavdelingen. Arbeidstilsynet intervjuet i september i fjor en rekke av de ansatte. I rapporten kommer de ansatte med en rekke kritikkverdige forhold:

41 sykepleiere og vernepleiere har sluttet i stillingene sine de siste to til tre årene.

Svært høy bruk av ufaglærte vikarer. Mange tas rett inn fra gaten.

  • Avdelingen har svært høyt sykefravær.
  • Avdelingen har konstant overbelegg.
  • Det er rapporter om 1020 episoder med pasienter involvert i løpet av 18 måneder.
  • Man blir hengt ut og kan regne med represalier om man opponerer mot ledelsen.
  • Ledelsen fremmer ikke dialog, og det er liten åpenhet og medbestemmelse.Mangler fagfolk

På sikkerhetsavdelingen er det bare Hauge som tør å stå åpent frem.

BT har snakket med en rekke andre ansatte. Felles for dem alle er frykt for konsekvensene dersom det blir kjent at de har snakket med avisen.

— Vi skal håndtere de aller vanskeligste pasientene og noen av dem også de farligste. De som trenger mest hjelp. Da må ressursene og kompetansen stå i stil med pasientene vi håndterer, det gjør de ikke i dag, sier en ansatt ved avdelingen.

— Vi har for få fagfolk, og de som er her, er for uerfarne og for lite kompetente. Vi ansetter stort sett bare nyutdannede sykepleiere og vernepleiere. De er unge og mangler livserfaring. I tillegg kommer en gjeng med ekstravakter, som også er unge og ikke har livserfaring, legger han til.

Pasientene lider

Øyvind Hauge sier at også pasientene lider.

— En ting er sikkerheten til de ansatte, men dette er også et overgrep mot pasientene. De får ikke den behandlingen de har krav på. Pasienter blir feilmedisinert fordi vi ikke har folk til å gjøre de rette observasjonene. Vi skal drive et miljøterapeutisk tilbud, vurdere realitetskonfrontering, skjerming osv.

— Får dere støtte fra ledelsen?

— Jeg opplever at ledelsen ikke gjør noe med de miljømessige problemene internt. De tar heller ikke fatt i de enorme problemene med rekrutteringen.

Også fagforeningene har reagert på forholdene ved sikkerhetsavdelingen. På spørsmål fra BT sier tillitsvalgt Bente Andersen i Fagforbundet at det er et godt samarbeid i hele psykiatrisk divisjon mellom ledelse og de ansatte. - Unntaket er på avdeling for regional sikkerhet, der de fleste henvendelser blir møtt med taushet eller utstrakt bruk av sanksjoner. Etter Arbeidstilsynets «God vakt»-kampanje, der søkelyset ble satt på det psykososiale arbeidsmiljøet, har situasjonen tilspisset seg kraftig, sier hun.