— Nå er brannsikkerheten så god som vi kan få den med det utgangspunkt denne gamle tunnelen har, sier Karsten Epland, prosjektleder for drift og vedlikehold av tunneler i Statens vegvesen Hordaland.

Brannsjef Helge Eidsnes bruker litt andre ord, og karakteriserer brannsikkerheten i tunnelen slik:

— Den tilfredsstiller iallfall minimumskravene i veinormalen, bortsett fra trafikkmengden da. Dersom tunnelen hadde blitt bygget i dag for så mange biler, ville den hatt to løp, sier han.

Tunnelslakt i 2002

I 2002 undersøkte tyske Deutsche Montan Technologie 30 håndplukkede europeiske tunneler ut fra sikkerhet. Der havnet Løvstakktunnelen helt i bunnsjiktet.

Siden den gang er mye gjort. Et større oppgraderingsprogram har gjort den utskjelte tunnelen en god del sikrere:

  • Brannfarlig PE-skum er fjernet og erstattet med en godkjent duk.
  • Brannslokkingsapparat hver 50. meter.
  • Nødtelefonbokser for hver 250. meter. Telefonene blir testet automatisk med jevne mellomrom.
  • 12-13 overvåkingskamera.
  • Fartsgrensen er satt ned fra 70 til 60.
  • Nødlys, bommer og nødskilt er satt opp.- Diskuterer forbud

Den lave «takhøyden» begrenser dessuten antall svære trailere som kan passere gjennom tunnelen.

— Alle kravene om tiltak er nå utført, sier Epland.

— Noen av dem som var i tunnelen da bussen brant mener veimerkingen var svært vanskelig å se i røyken?

— Det kan jeg ikke svare på. Men merkingen blir vasket med visse mellomrom og skal være tilfredsstillende, sier han.

— Hvordan er status for diskusjonen om å forby tungtrafikk og farlig last på visse tider av døgnet?

— Det er diskutert, men ikke tatt endelig stilling til.