Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen og konserndirektør Dag Falk-Pedersen i Avinor skrev tirsdag morgen under avtale for terminal for Bybanen som en del av den nye flyplassterminalen på Flesland.

Avtalen regulerer byggingen av bybanetrasé og endestasjon i den nye flyterminalen.

Kontraktsverdi på 100 mill. kr.

— Det er gledelig at fylkeskommunen og Avinor nå er blitt enige om kostnadsgrensesnittet og byggeprosessen videre i denne felles utbyggingen av Bybanens trasé på Bergen lufthavn, Flesland. Når to så store og viktige samferdselsprosjekter samordnes på en så rasjonell måte, blir det også gevinster for hele vestlandsregionen, sier Dag Falk-Petersen i en pressemelding.

Avtalen erstatter intensjonsavtalen som ble inngått 31. januar 2012. Bybanen Utbygging og Avinor har siden gjennomført detaljprosjektering og en rekke kostnadsavklaringer.

Hovedprinsippet i avtalen er at ingen skal finansiere hverandres anlegg. Bybanen Utbygging skal med andre ord kun bygge bybane mens Avinor bygger ny flyterminal.

Kontrakten forventes å ha en verdi på over 100 millioner kroner. Mye er bygget allerede og det er løpende kostnader som skal fordeles etter hvert som entreprisene inngås.

Øke kollektivandelen

Med Bybanens endestasjon i underetasjen av det nye terminalbygget i 2017 blir det enkelt og forutsigbart å reise kollektivt til flyplassen. Avinor regner dette som en viktig forutsetning for å øke kollektivandelen blant reisende til 40 prosent innen 2020.

— Det er viktig at terminale skal fungere så sømløst som mulig, og at de reisende opplever terminalen som en integrert del av flyplassen, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

Bybaneterminalen blir bygget i underetasjen av flyplassterminalen og får rulletrapper til avgangs- og ankomsthall.

Den nye bybaneterminalen og flyplassbygget vil bli åpnet i 2017.