— Jeg kunne valgt å lukke øynene, eller bli kynisk. Da velger jeg heller å slutte, sier Ellen Valen.

I et leserinnlegg i dagens BT forklarer den 45 år gamle spesialsykepleieren i geriatri hvorfor hun har sagt opp jobben på et nytt sykehjem i Bergen.

Valen vil ikke fortelle hvor. Hun ønsker ikke at sykehjemmet skal få rekrutteringsproblemer på grunn av hennes valg. Men det hun gjør nå, gjør hun i protest mot bemanningssituasjonen på nye sykehjem med små boavdelinger.

Den erfarne sykepleieren hevder at dagens system fører til rovdrift på ansatte og omsorgssvikt for pasientene.

— Fanger i fengsler har det bedre enn mange eldre på sykehjem. De får i hvert fall lufte seg hver dag og får mat til faste tider, sier Valen, som oppfatter seg selv som en varsler.

Klo i nakken

Bygningsarkitektonisk ser nye sykehjem lekre ut. Men når pleiefaktoren er uforsvarlig lav, sprekker idyllen, skriver Valen, som selv jobber på en tyngre pleieavdeling, uten rom for slark.

**Les også:

Byråden er bekymret**

I dagens BT beskriver hun hvordan tidspress og praktiske arbeidsoppgaver spiser opp hverdagen. Stell, vask og matlaging tar så mye av arbeidsdagen til sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere at det blir lite eller ingen tid igjen til omsorg og sykepleie.

— Her om dagen satte jeg meg ned med noen pasienter, og leste høyt for dem. Jeg leste «Terje Vigen», og fikk flere til å lese høyt sammen med meg. En av dem kunne diktet utenat, forteller Valen.

— Men når du setter deg ned på denne måten, føler du en klo i nakken. Det er så mange andre steder du skulle vært, så mye annet du heller burde gjort.

Rødvin og rettigheter

En rekke sykehjem sliter med å holde budsjettene. For å spare, blir faglærte erstattet av ufaglærte.

— De gjør en kjempejobb, men kan ikke erstatte faglærte. Ufaglærte har ikke kunnskaper nok, for eksempel om liggestilling, til å vite hvor ofte en pasient bør snus for å unngå liggesår. Eller de får ikke alltid med seg hva det betyr for et menneske å få barbere seg eller klippe neglene. Vi faglærte har ikke tid til å lære dem opp, sier Valen.

— Bare tenk. Fra 2015 skyller eldrebølgen innover landet. Tenk når 68-generasjonen skal på sykehjem med pasientrettighetene i den ene hånden og rødvinen i den andre. De kommer til å ha helt andre krav og forventninger til eldreomsorgen enn dagens eldre.

Mandag skrev BT at en rekke sykehjem i Bergen sliter veldig med å få fatt i sykepleiere. Bare i år ligger kommunen an til å bruke 40 millioner kroner på vikarbyråer, og underskuddene på sykehjemmene vokser.

Håper på sjelefred

Valen understreker at hun ikke ønsker å svartmale situasjonen i eldreomsorgen.

— Det skjer også mye bra, og mange dyktige pleiere gjør en fantastisk jobb. Men når bemanningen går på lavbluss, og arbeidsdagene er en kamp for å holde hodet over vannet, orker ikke oppegående sykepleiere å stå i slike jobber i lengden, sier hun.

**Les også:

— Pleiere må vaske for å spare penger**

Valen mener pleietyngde, ikke stykkprisberegning, må ligge til grunn for bemanningen på ulike avdelinger. Hun kaller oppsigelsen «et nødskrik til politikerne som har et ansvar de ikke kan løpe fra».

— Har du ikke dårlig samvittighet for at du, en spesialsykepleier i geriatri, slutter i eldreomsorgen, når behovet for slike som deg er skrikende?

— Veldig. Men jeg vil ikke begynne å jobbe et nytt sted, som er like ille, eller være feig, tie og ta jobb på en avdeling med bedre bemanning. Nå håper jeg at jeg får sjelefred.

Hva synes du om sykehjemssituasjonen? Diskuter saken her.

SIER FRA OG SIER OPP: Forrig uke sa spesialsykepleier i geriatri, Ellen Valen, opp jobben på et nytt sykehjem i Bergen. Oppsigelsen er en protest mot bemanningssituasjonen, som igjen fører til omsorgssvikt overfor pasientene. - Noen må si fra, mener Valen.
Valde, Vegar