Det var Gunnar Bakke fra Bergen som kom med forslaget på årsmøte, og det ble vedtatt med stort flertall. Saken vil nå bli fremmet for landsmøtet. Stortingsrepresentant Arne Sortevik, sier det ikke har vært noen enkel avgjørelse.

— Her er gode argumenter som taler både for og mot. Men sier vi ja, gir vi signaler som mange av våre velgere vil stille seg undrende til.