— Vi har ingen mulighet til å kontrollere kvaliteten på tilbudet dagmammaene gir. Forskriftene gir oss kun hjemmel til å ta stikkprøver av inneklima og sikkerhet. Kontroller vil ikke kunne si noe om hvordan dagmammaen opptrer overfor barna, sier Drevland.

I Bergen er det 130 dagmammaer som skatter av virksomheten sin.

— Kontroll av disse er også et kapasitetsspørsmål. Men det er klart at den rettssaken som pågår nå aktualiserer behovet for å utføre flere tilsyn, sier hun.

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit har hittil ikke hatt ansvar for dagmamma-bransjen. Men etter at barnehageloven ble endret ved nyttår er flere som tidligere har kalt seg dagmammaer kommet inn under barnehageloven. Det gjelder dem som passer flere enn fem barn og der minst ett av barna oppholder seg over 20 timer i uken.

— Da blir de definert som familiebarnehage, og har krav på tilskudd. Vi vil samtidig føre godkjenning og tilsyn av disse stedene, sier Tveit.