• Turistifisering av et kulturminne kan bli en trussel mot bevaring. For Bryggens vedkommende ønsker vi ikke at en slik turistifisering skal skyte ytterligere fart.

— Mange kulturminner blir ødelagt ved at de blir for populære, sier daglig leder i Stiftelsen Bryggen, Lasse Bjørkhaug. Han er ganske klar i sin melding til Bergen kommune og til alle som ønsker «liv og røre» foran Bryggen, i forbindelse med at trafikken i nær fremtid skal flyttes vekk fra fasaden og ut mot kaikanten.

I Bergens Tidende søndag ga representanter for Bryggen Private Gårdeierforum og Bryggen Vel uttrykk for et ønske om både uteservering, salg av varer fra butikkene og stands for kunstnere og håndverkere i området som blir «ledig».

Nå får de motbør fra Stiftelsen Bryggen.

— Bryggens egenart kan bli forandret gjennom endret bruk, hevdes det.

Lager ramme

Det var kommunens planavdeling og Byantikvaren som inviterte grunneiere, leietakere og Stiftelsen Bryggen til å komme med forslag til hvordan det frigitte området kan brukes.

Samtidig arbeides det på høygir i kommunen, for å få snekret en ramme for midlertidig bruk av det «nye» Bryggen-området. I samråd med instanser som fylkeskonservator, byantikvar, riksantikvar og miljødepartement.

— Vi ønsker klare grenser for både type aktiviteter, omfang og utseende, opplyser sjefarkitekt Stein Furru ved planavdelingen i kommunen.

Han understreker at utgangspunktet for diskusjonen alltid vil være at Bryggen er et verdenskulturminne, og at all profilering skal skje med «verdighet» som utgangspunkt.

Litt mer puritansk

Stiftelsen Bryggen ser betydelig mer puritansk på saken, og hever en pekefinger.

— Vi er skeptisk til at denne situasjonen er oppstått før reguleringsplanen for området er vedtatt, noe den først blir i løpet av 2004, sier Lasse Bjørkhaug.

Han hadde ønsket seg en reguleringsplan som styringsredskap fra starten av, og frykter at midlertidige løsninger kan gi presedens for fremtidige løsninger - at noen opparbeider seg rettigheter som Bryggen som kulturminne ikke er tjent med.

— En debatt som eventuelt dreier seg om hvorvidt man skal ha uteservering eller ikke, vil derfor bli helt feil, sier Bjørkhaug.

Uten en reguleringsplan tilgjengelig mener en bekymret Bjørkhaug at Stiftelsen Bryggen må få lov til å være med på å bestemme hva som skal skje, med den nennsomhet og den ansvarsfølelse som er nødvendig.

— Vi vil ikke male fanden på veggen, men vi må først og fremst tenke på Bryggen, sier han, og løfter en liten pekefinger til «liv og røre»-planene.

— Kommunen vil kalle det en prøvesituasjon, men vi frykter at antikvariske hensyn kan bli skadelidende i gleden over at et nytt byrom er blitt tilgjengelig, sier han.

Brev til kommunen

I et brev fra Stiftelsen Bryggen til byrådsavdeling for miljø og byutvikling heter det at «alle tiltak i forbindelse med bruk og møblering av plassen (må) underordne seg kulturminnet Bryggen.».

Om området foran Bryggen heter det at «Det vil i mange år fremover også være behov for at arealet kan brukes i forbindelse med restaureringsarbeidene som pågår, og at arealet derfor i enkelte perioder må fungere som riggplass for arbeidene.»

— Vi venter spent på kommunens forslag, sier Lasse Bjørkhaug. Styret i Stiftelsen Bryggen skal diskutere saken i løpet av uken.

FULL FART: På Bryggen pågår arbeidene for å lede trafikken ut mot kaikanten. Diskusjonen om hva det frigitte området langs Bryggen kan brukes til, er i full gang.<br/>Foto: EIRIK BREKKE