Dette til tross for at elever ved den kristelige skolen selv ønsker LLH velkommen, skriver Blikk Nett. Hordaland fylkeskommune har også oppfordret alle videregående skoler til å invitere organisasjonen for å informere om homofili.

Men rektor Lars Johan Danielsen ønsker ikke noe informasjonsmøte med LLH.

– Etisk spørsmål

– Elevene ved vår skole må komme til oss og ikke gå til LLH hvis de har noen spørsmål om homofili. Den informasjon som skal gis om etiske spørsmål gir vi selv, sier rektor Lars Johan Danielsen til Blikk.

Han utdyper:

– Homofili har i utgangspunktet ikke noe med etikk å gjøre, men samliv er et sentralt etisk spørsmål som det ikke er likegyldig hvordan vi forholder oss til.

Overfor bt.no har rektoren en annen forklaring:

– Det er svært mange organisasjoner som vil inn i skolen og snakke om gode formål, og det er ikke naturlig for oss å prioritere det. Jeg skjønner godt at LLH kjemper for sin sak, men det blir trengsel hvis alle skal slippe til.

– Homofili er synd

Elevrådsleder Sindre Ristesund ved Danielsen sier det bare er et fåtall elever som har henvendt seg til LLH.

– Det har ikke vært noen formelle henvendelser mellom skolen og LLH.

– Hva mener dere om saken?

– Vi har ikke fått tid til å diskutere det i elevrådet ennå, men tenkte å gjøre det i neste uke. Den foreløpige holdningen er at vi står bak rektor. Det er av religiøse hensyn. Det står ganske klart i Bibelen at homofil praksis er synd, sier Ristesund.

Tore Lirhus, leder for LLH Bergen og Hordaland, mener rektoren viser dårlig gangsyn og liten respekt for elevene.

– Elevene har godt av å høre flere synspunkter. Ingen tar skade av det. Vi snakker om hvordan det er å komme ut som ung, hvordan venner reagerer, og åpner for spørsmål. Vi tar også opp temaet trakassering. Vi driver ikke «forkynning», sier han.

– Hvis elevene ønsker det kan de få en orientering i et annet lokale, men det er ingen fullgod løsning, sier Lirhus.