Da Erik Frønsdal og familien kjøpte hytten på Sotra, trodde de det skulle bli en enkel sak å få bygget en brygge for å sikre atkomst til hytten. Forbudet mot bygging i strandsonen gjelder ikke for brygger som skal sikre tilkomst til eiendom.

— Vi trenger bare en liten flytebrygge der vi kan legge til med en båt på 24 fot, sier han. I dag er det i praksis ingen tilkomst til eiendommen. Frønsdal og familien er avhengige av godvilje fra andre grunneiere for å komme frem til hytten.

Tomten krympet

Da Frønsdal skulle søke om tillatelse til å sette opp bryggen, viste det seg nemlig at eiendommen ikke strekker seg helt ned til sjøen, slik både han og selgeren trodde. Et lite skjær og noen meter bratt berg skiller hyttetomten fra sjøen.

— Området har alltid vært oppfattet som en del av hyttetomten, sier den nåværende eieren av skjæret i en uttalelse til Fjell kommune. Han har ingenting imot å la Frønsdal overta de få meterne ned til sjøen.

Fjell kommune har imidlertid satt foten ned, og tillater ikke at bergknausen blir innlemmet i hyttetomten. Begrunnelsen er at fradeling av eiendommen kan skape byggepress i området. «Etter rådmannen si vurdering er dette arealet kan hende det mest attraktive strandområde i området», sier Fjell kommune i avslaget på søknaden.

- Utilgjengelig

Dette synes Frønsdal er en merkelig vurdering. Det aktuelle skjæret er nordvendt og dårlig egnet til både fiske, soling eller bading. Og på grunn av det ulendte terrenget er det nesten umulig å komme seg frem dit til fots.

På den andre siden av vågen ligger svabergene sørvendte og lett tilgjengelige, med parkeringsplass like ved.

— Der kryr det av folk om sommeren. Men på denne siden har jeg aldri sett folk i løpet av de tre årene vi har hatt hytten, sier han.

Den forrige eieren, som har disponert eiendommen siden 1963, har ifølge Frønsdal heller aldri registrert at noen har benyttet seg av allemannsretten på tomten.

_Les Sjur Holsens kommentar:

«Det var i strandsonen at temperaturen steg»_

Håper kommunen skal snu

Likevel mener Fjell kommune at området på 600 kvadratmeter har potensial for friluftsliv, fiske og rekreasjon, og at en fradeling i praksis innebærer at knausen blir privatisert.

Frønsdal synes dette er en altfor stivbent tolkning av regelverket, og tror kommunen kanskje har blitt i overkant restriktive etter kritikk av bygging i strandsonen.

— Det kan virke som kommunen har fått så mye pepper for bygging i strandsonen at de har snudd seg helt rundt, sier han.

Nå har Frønsdal klaget på kommunens avgjørelse, og håper rådmannen skal endre syn på saken.

— Vi ønsker ikke noen stor konflikt med Fjell kommune. Vi håper vi kan få til et møte for å prøve å finne en løsning, sier han.

Hva synes du om reglene for strandsonen? Diskuter i kommentarfeltet.

HYTTETOMT: Erik Frønsdal ønsker å innlemme det skraverte området i hyttetomten (svart ramme) for å sikre atkomst til hytten. Kart: Statens Kartverk