Fylkesmannen i Hordaland frykter for barns helse og stopper planlegging av ny barnehage tett ved Hardangervegen i Arna.

— Kommunen kan ikke vedta planen som den er siden den er ikke i tråd med lovverket. Det betyr at vi nå må ha en dialog og eventuelt mekling. Hvis vi ikke blir enige i saken, går saken til Kommunaldepartementet, sier avdelingsdirektør Else-Kristin Foss Vikenes.

Støy og forurensing

Bergen kommune vil plassere ny barnehage i det planlagte boligfeltet Oksla, men Fylkesmannen mener det må finnes en bedre plassering.

VEI PÅ BEGGE SIDER: I kommunens planforslag er barnehagen (rød firkant) tegnet inn mellom Mjeldheimskleiva og Hardangervegen, omtrent 20 meter unna hver av veiene.
GOOGLE MAPS

Barnehagen er planlagt i den delen som er mest utsatt for trafikkstøy og luftkvaliteten kan også være dårlig i perioder.

— Barn skal være ute og leke, og plasseringen er veldig lite gunstig. Vi mener det fint går an å flytte på den, sier Vikenes.

I kommunens planforslag er barnehagen tegnet inn mellom Mjeldheimskleiva og Hardangervegen, omtrent 20 meter unna hver av veiene.

Skredfare

Saken er lagt ut på høring, og i den forbindelse har Fylkesmannen har kommet med innsigelser. Ifølge Vikenes står det i sakspapirene at barnehagen plasseres i en rød støysone.

I tillegg har Norges vassdrags- og energidirektorat innsigelser mot planen for boligområdet, fordi planen ikke tar nok hensyn til skredfaren i området.

Barnehagebyråd Harald Victor Hove sier til BT at kommunen er enig i at tomten ikke er ideel, men at det er planlagt så mange boliger i området at det bør være en barnehage der. Han var ikke tilgjengelig for ytterligere kommentarer torsdag kveld.

TI BOLIGBLOKKER: Kommunen legger opp til at det skal bygges totalt 205 boenheter fordelt på ti boligblokker i området sørvest for rundkjøringen der E16 svinger østover.
BERGEN KOMMUNE