Ideen om en spesialbygget barnehagebuss har Bergen kommune hentet fra Åsane gårds— og friluftsbarnehage. Bussen med plass til 19 barn, har kjøkken og toalett.

Den første kommunale barnehagebussen er øremerket Klosteret barnehage, men der har foreldreutvalget satt seg på bakbeina. Foreldrene vil heller ha 18 nye småbarnsplasser i Klosteret bydelshus.

En barnehagebuss på Klosteret betyr at barna må tilbringe hver tredje dag ute på busstur. Det vil forringe, ikke forbedre kvaliteten på barnehagen, heter det i et brev som foreldreutvalget har sendt Hans-Carl Tveit, byråd for oppvekst.

— Våre barn er vant til å gå eller ta buss til barnehagen. De krysser byen til fots og tar Fløibanen til fjells eller bruker Nordnesparken. Barna i Klosteret barnehage vil bli mindre aktive hvis de flere dager i uken skal sitte fastspent i en buss, sier foreldrerepresentant Ivan Østvik til BT.

Også Utdanningsforbundet i Bergen er skeptisk til barnehagebusser.

— Når nyhetens interesse nå har lagt seg, kommer ulempene frem. I utgangspunktet skulle bussene ikke være noe annet enn et supplement til det ordinære barnehagetilbudet. Hvis de brukes som et fullverdig tilbud, kommer mange problemstillinger frem. Hva når det er dårlig vær og sykdom, eller når noen barn har behov for et annet opplegg enn de andre? spør Dag Utle, leder for Utdanningsforbundet i Bergen.

Denne uken var bystyrets oppvekstkomite på befaring, blant annet for å se nærmere på bussen til Åsane gårds- og friluftsbarnehage.

Politikerne er blandet i sitt syn på om dette er en løsning Bergen skal ty til for å skaffe noen av de 2650 plassene som byen mangler.

— Buss er kjekt, men hvis bussene skal telle som barnehageplasser vil jeg si nei, sier SVs Oddny Miljeteig.

Både Frp og Ap setter døren på gløtt for bussen, hvis barna har en skikkelig base i barnehagen.

— Vi mener likevel at en tur i buss hver 14. dag er nok, sier Thor Woldseth (Frp).

Hvis politikerne velger å si nei til buss på Klosteret har kommunen sett seg ut andre mulige plasseringer.