— Oppveksttun er lite forenelig med trikkedrift, sier styreformann Johan Grutle i Bergen Tekniske Museum.

I et brev til kommunen advarer han mot å etablere et oppveksttun for barnehagebarn på museumsområdet.

— Å åpne et gammelt industriområde for små barn kan være en sikkerhetsrisiko, og hindrer vårt organsiasjonsliv. Hele området er fredet, sier Grutle.

Han reagerer på at kommunen ikke har kontaktet museet for å få høringsinnspill.

Strømførende anlegg

— Dette er ikke uvilje fra vår side, men planene hindrer vårt arbeid, sier Grutle.

Han nevner flere grunner til at planene bør skrinlegges:

  • Det er åpen trikkelinje med strømførende anlegg på området. Museet trenger arealet til prøvekjøring og hensetting av trikkemateriell, som det vil være farlig for barn å klatre på.
  • Grunnen er sterkt forurenset etter over 100 år med verkstedsdrift. Det er nedgravde tanker for olje og bensin på stedet.
  • Et miljø på over 1000 frivillige kan miste utearealet sitt. Museets eksistens kan bli undergravet. Bergen Tekniske Museum var stengt i fem år på grunn av omfattende restaureringsarbeider, og åpnet igjen til 2012-sesongen.

- Tar ikke hensyn til museet

Nå frykter de at interessen vil dabbe av hvis museet må ofre deler av området.

— Forslaget tar ikke nødvendig hensyn til museets interesser, skriver Grutle.

MÅ STOPPE: - Videre sporveisdrift er uforenelig med planforslaget, heter det i et brev fra Bergens Elektriske Sporveier.
RUNE MEYER BERENTSEN (ARKIV)

Bergens Elektriske Sporvei er Norges eneste museumssporvei, og holder på å legge skinner mellom Møhlenpris og Engen. Også de reagerer på planforslaget.

«Utifra opplysninger som nå foreligger er videre sporveisdrift uforenelig med planforslaget. Undertegnede må da stoppe driften og underette Statens jernbanetilsyn om dette», heter det i et brev fra driftsansvarlig Atle Ingebrigtsen.

— Har god dialog

Jarle Kvalvik, direktør for etat for utbygging i Bergen kommune, har registrert synspunktene fra museet. Han sier at de er i en god dialog med partene som berøres av planene.

— Vi har fått i oppdrag av politikerne å etablere et oppveksttun på Møhlenpris, altså barnehage. Det krever mer uteareal enn det som er der nede, og vi må ha en prosess for å se om dette er mulig å realisere, sier Kvalvik.

Han sier at kommunen ser på et mulig sambruk med eksisterende bebyggelse i området.

— Vi vet ikke hva dette vil ende med, men vil se på om det er mulig å tilføre området noe spennende, og ikke bare se på begrensningene, sier han.