RAGNHILD HOV

— Skal vi i kommunen bruke ressurser på å håndheve den nye røykeloven, må det også være klart at bøtene vi driver inn må gå rett i bykassen. Helseministeren kan ikke forlange at kommunene skal innkassere bøter for å oversende dem til staten. Vi må få beholde pengene selv, sier hun.

Det er Stortinget, etter initiativ fra regjeringen, som har vedtatt røykeloven. Men det er kommunene som har fått i oppgave å håndheve loven og forskriftene som følger den omstridte loven.

— Men som så mange ganger før i tilfeller der staten pålegger kommunene å følge nye lover og forskrifter, er det ikke gitt ekstra ressurser til håndheving av lovene, påpeker Drevland.

Dette er helsebyråden grundig lei av. Til BT opplyser Drevland at hun har skrevet brev til helseministeren der hun gjør klart at det ikke er aktuelt for Bergen kommune å drive inn «røykebøter» på vegne av staten.

Brevet vil bli sendt før 1. juni når den nye røykeloven skal begynne å gjelde. Bare en siste godkjennelse fra byrådet står igjen før det blir postlagt.

— Så vidt jeg vet har Oslo allerede gitt departementet klar beskjed, sier Drevland.

Ikke antirøyker

Høyrepolitikeren karakteriserer seg selv som ikke-røyker, men absolutt ikke som antirøyker.

— Husk - jeg tilhører et parti som mener at det bør være en privatsak hvorvidt man vil utsette seg for røyk. Rent personlig mener jeg at utgangspunktet bør være at man må kunne røyke der man vil, sier hun.

Byråden peker på at det burde være velkjent for helseministeren og staten at ressurssituasjonen i Bergen kommune er svært knapp.

— Vi har simpelthen ikke råd til å prioritere oppgaver som staten skal nyte godt av inntektene fra, sier en meget bestemt Drevland.

Utelukker ikke kontroll

— Betyr det at det ikke vil bli foretatt «røykekontroller» på utestedene i Bergen før situasjonen mellom kommunen og staten er avklart?

— Nei, det kan jeg ikke love. Helsevernetaten har som oppgave å holde kontroller. Etaten har en rekke forskrifter som skal håndheves og kontrolleres. Etaten vil til enhver tid måtte prioritere hvilke arbeidsoppgaver som er viktigst. Det er ikke sikkert at håndheving av røykeloven er den oppgaven som vil få høyest prioritet.

— Risikerer restauranteierne sanksjoner dersom de har røykende gjester om inspektørene fra kommunen kommer på besøk?

— Det vil jeg ikke utelukke. Men i første omgang vil det ikke i noen tilfeller bli snakk om bøter. Først og fremst er det viktig å komme i dialog med restauranteierne og veilede dem om hvordan de best kan følge opp den nye loven, sier hun.

UAKTUELT: Helsebyråd Trude Drevland har skrevet brev til helseministeren der hun gjør det klart at det ikke er aktuelt for Bergen kommune å drive inn «røykebøter» på vegne av staten. <p/>ARKIVFOTO: GIDSKE STARK