Både KrF og Høyre stemte for landbruksdirektør Ole Bakkebøs forslag om å fremme motsegn mot planene om næringsutvikling på tomten som er døpt Nyborg Næringspark.

Det er her IKEA vil bygge et nytt storslagent varehus i de svenske fargene. KrF og Høyre stemte i bystyret i juni i fjor for å åpne for næringsutvikling på dette området. Men partiene sa altså nei i fylkeslandbruksstyret.

— Vi har ikke forholdt oss til Ikeas byggeplaner, men vi sier i denne omgang nei til næringsutvikling på denne siden av veien, sier leder Torill Nilsen (H) i fylkeslandbruksstyret.

Varehussjef Jostein Hatlebrekke i IKEA Åsane er skuffet, men sier at han ikke er overrasket.

— Vi registrerer den holdningen fylkeslandbruksstyret har hatt til dette, men det er ikke uventet. Vi har visst at det kan oppstå hindringer underveis, det har vi kalkulert med. Vi har gitt vårt syn i saken, og så er det opp til politikerne å avgjøre, sier Hatlebrekke.

Flertallet i fylkeslandbruksstyret ønsker at det eksisterende næringsarealet i Åsane skal utnyttes fullt ut før det blir aktuelt med ytterligere utbygging.

KrF og Høyre stemte sammen med Senterpartiet og SV, mens Arbeiderpartiet og Frps to representanter stemte imot.

Gårsdagens høringsuttalelse fra fylkeslandbruksstyret betyr at Bergen kommune ikke kan egengodkjenne planene om utbygging. Det kan bety at saken blir oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Hvorvidt dette betyr at KrF og Høyre i bystyret har skiftet mening, kan ikke Torill Nilsen si noe om.