Denne uken fikk Statens vegvesen et endelig svar fra Vegdirektoratet: Det kan ikke godtas at Eikåstunnelen bare bygges med ett løp. Det betyr ytterligere fordyring og forsinking av tunnelen som lokalbefolkningen har kjempet for i årevis. I verste fall blir hele prosjektet lagt på is.

- Det kan skje, ja. Men nå må vi sette oss ned og se på implikasjonene av dette vedtaket, og om det er mulige endringer som kan redusere kostnadene ned mot det opprinnelige, sier regionveisjef Olav Ellevset.Fra 180 til 300 millioner
Han bekrefter at de nye kravene vil bortimot doble prisen på Eikåstunnelen, som opprinnelig skulle koste 180 millioner kroner.

- Vi må nok forvente pluss/minus 300 millioner kroner nå. To løp vil også føre til økte kostnader utenfor tunnelen, og lengre tilkomstvei, sier Ellevset.

Nå vil Statens vegvesen, i samarbeid med kommune og fylke, sette seg ned for å se på alternative løsninger. En mulighet er å legge hele prosjektet på is, og prøve å fremskynde Nyborgtunnelen i stedet.

- Det kan være at kostnaden blir for høy for en midlertidig løsning, sier Ellevset.

Men Nyborgtunnelen vil uansett ikke løse de trafikkfarlige forholdene rundt Vikaleitet.

- Sikkerheten for gående og syklister er det viktigste for oss, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF).

Hun mener en mulig løsning kan være å bygge Eikåstunnel som planlagt, og reservere den for syklister og gående.

- Det er teknisk mulig, men kanskje ikke en fullgod løsning. Det er jo en del bebyggelse langs Vikaleitet som ikke vil få nytte av en slik tunnel, svarer Ellevset.

Et annet alternativ er å bygge tunnelen og å gjøre den enveiskjørt. Da vil man kunne frigjøre plass til fortau og sykkelsti langs den eksisterende veien.
Slik blir Ikea-krysset<br/>

Hva synes du om Vegdirektoratets endelige svar?