Er du stolt over den nye 40-tommeren din i stuen? I så fall kan du belage deg på et kraftig mindreverdighetskompleks om noen år. I Lars Hilles gate planlegges det en 5118-tommers tv-skjerm.

Det er den planlagte mediegrenden, kalt MediaCity på konsernspråket, som ønsker å bruke hele fasaden sin til å gi forbipasserende et innblikk i hva som skapes innenfor veggene.

Veldig store nyheter

Som kjent planlegger store deler av Bergens mediebransje, deriblant TV 2, BT, BA og NRK Hordaland å flytte inn under felles tak i det tidligere DNB-bygget i Lars Hilles gate. Men da må det kjente landemerket fra 1983 bygges fullstendig om, deriblant få en helt ny fasade mot Lars Hilles gate.

Dagens inntrappede og varierte fasade skal erstattes med en flat og langt høyere vegg. Den laveste delen av bygget skal nemlig få to ekstra etasjer, som blant annet skal inneholde tv-studio. Dermed får bygget en 130 meter lang og seks etasjer høy fasade ut mot Lars Hilles gate. På den har arkitektene foreslått å montere det som blir Norges desidert største storskjerm — en såkalt «mediefasade» som består av en TV-skjerm i hele byggets lengde.Skjermen skal for eksempel vise TV 2 Nyhetskanalen sine sendinger, sammen med tekst og lokale nyheter fra BT og BA. Ved store idrettsbegivenheter kan dette bli en attraksjon for idrettsinteresserte, mener arkitektene, som har illustrert fasaden med å vise en Tour de France-sending.

- Lysforurensning

Men den store skjermen vekker liten begeistring i de kommunale organene som hittil har behandlet reguleringsplanen.

"Fagetaten er negativ til at skjermen skal dekke hele byggets lengde særlig ut fra hensyn til blant annet de fredete bygningene på motsatt side av Lars Hillesgate, kommunedelplanens bestemmelse om maksimum 70 meter kvartalslenge og risiko for lysforurensning. I dag oppleves fasaden som tredelt i et gateløp med variert avtrappinger og åpninger. Et innslag av grønt gir fasaden et mykere preg. Det er ønskelig at denne tredelingen videreføres også ved etablering av medieskjerm" skriver planavdelingen i sin kommentar.

Ja til mindre skjerm

I stedet anbefaler både fagetaten og rådet en løsning der bare en tredjedel av fasaden brukes til storskjerm.

"At en skjerm i så stor skala er noe helt unikt,er det ikke tvil om, men det bør unngås at den fremstår som et visuelt støyende element i bybildet. I et relativt trangt og trafikkert gateløp med en blanding av både bolig og ulike typer næring på alle kanter er det viktig med avbøtende tiltak" skriver fagetaten.

Også Rådet for byforming og arkitektur (RBA) er skeptisk i sin innstilling til byrådet.

"Ideen i planforslaget om en offentlig mediaskjerm er interessant, men utstrekningen og fjernvirkningen av denne må vurderes nøye, også sett opp mot bebyggelse på andre siden av gaten. Det stilles også spørsmål om gaterommet foran skjermen har den tilstrekkelige bredde for at det skal kunne fungere visuelt i byrommet" heter det i vedtaket fra RBA.

- For massivt

Utvalget, som består av arkitekter, politikere og andre fagfolk, mener også at mange av kvalitetene ved dagens bygg blir ødelagt når fasaden endres.

"Lars Hilles gate 30 er et tidstypisk bygg med gode kvaliteter, som er gjennomført i detaljering og utforming. Byggets base trappes av oppover, og reduserer således inntrykket av et elles stort bygningsvolum" skriver rådet, og fortsetter:

"Planforslagets planlagte bygningsvolum der fasaden føres opp i seks etasjer fra bakkeplan fremstår som massivt. RBA vil videre påpeke at volumet i planforslaget vil føre til en uheldig innbygging av den tilliggende høyskolebygningen, og det bakenforliggende bygningskomplekset."

Rådet foreslår derfor åpning inn mot høyskolebygget og passasje mot Bergen Maritime videregående skole, slik at fasaden brytes opp og naboene får bedre lysforhold.

Reguleringsplanen skal behandles av byrådet før den går videre til bystyrets organer.