Beboere i Hordnes-området i Fana og ledelsen i Idrettslaget Bjarg er fortørnet over Bergen kommunes planer om å flytte det gamle bossdeponiet på Slettebakken til Rådal.

Se btv-innslag!

— Kommunen må løse de alvorlige forurensningsproblemene på en annen måte enn å flytte miljøgiftene opp til oss i Rådal. Vi har hatt nok av problemer med bossfyllinger, sier Berit Salbu, leder i Hordnes Vel.

Salbu får støtte fra daglig leder i Idrettslaget Bjarg, Randi Ynnesdal Bøe.

— Fra 1965 til 1997 var det bossfylling her i Rådalen med fri flyt av boss med sterke lukt- og måkeplager. For ti år siden ble det slutt på lukt og andre plager da bossforbrenningsanlegget ble tatt i bruk. Kommunen lovet da at det ikke skulle komme ny bossfylling her, sier hun.

Krever konsekvensanalyse

— I mellomtiden har vi opparbeidet et fantastisk idrettsanlegg, med innendørs idrettshall og klubbhus. I tilknytning til dette har vi bygget to fotballbaner og et treningsfelt - alle med kunstgress. Det har ført til at 1200 barn og unge har rikelig med idrettstilbud. Nå risikerer vi at dette flotte miljøet blir ødelagt, sier Ynnesdal Bøe.

Idrettslaget Bjarg hadde et ekstraordinært hovedstyremøte tirsdag for å behandle de kommunale planene.

— Hovedstyret vedtok å be Fylkesmannen utsette høringsfristen som var 20. juli slik at vi får tid til å jobbe med saken. I tillegg krever vi at kommunen analyserer konsekvensene av å opprette et deponi for forurenset masse, sier Ynnesdal Bøe.

Rekreasjon i fare

Salbu og Ynnesdal Bøe peker på at etter at bossfyllingen ble stengt og tilplantet med gress, er det blitt utviklet populære rekreasjonsmuligheter i området:

  • Det er laget et stort idrettsanlegg, og det er planlagt utvidelser av dette.
  • Det er det bygget 8 km skogsbilveier i skogen like bortenfor. Det har de private grunneierne og Stend videregående skole sørget for. Disse turveiene er svært populære blant befolkningen i bydelen.
  • Det er planer om å lage lysløype i disse skogsbilveiene.
  • I skogen bak idrettsanlegget er det en skytebane.
  • Mjølkevika nede i Fanafjorden ved Hordamuseet er en populær badeplass. Badeplassen er fortsatt utsatt for avsig fra den gamle bossplassen. Nye avsig vil øke forurensningen.Kritiserer behandlingen

Lokalbefolkningen er meget kritisk til måten kommunen har gått frem på.

— Naboene er ikke varslet, heller ikke idrettslaget, sier de to kvinnene. - Vi reagerer på at saken behandles av byrådet midt i ferien når folk er borte. Lokalmiljøet her vil rett og slett ikke ha den løsningen kommunen foreslår. Problemet med de forurensede massene på Slettebakken bør løses på en annen måte enn å flytte dem opp til oss, sier Salbu og Ynnesdal Bøe.

Lillebø, Jan M.