ÅSMUND EGELAND asmund.egeland@bergens-tidende.no

Brukere av tjenester innen psykiatrien flere steder i landet får nå en unik mulighet til å si meningen sin om tilbudet de får. Via filmen kan de direkte påvirke både behandlere og styrere innen norsk psykiatri.Er de riktig heldige, kan hele det norske folk få et innblikk i denne delen av Helse-Norge, sett fra pasientens, eller brukerens, synsvinkel. For åpenhet — Jeg er for åpenhet og opplysning. Det er derfor jeg er med i filmen, sier Guri Gilde Eide til Bergens Tidende.Produsent Paul Reni Roestad gjorde i går opptak til filmen i nyåpnede Amalie Skrams hus i Lars Hilles gate i Bergen. Amalie Skrams hus er et aktivitetshus for mennesker med psykiske problemer. Siden det åpnet 3. januar har i gjennomsnitt 30 personer brukt stedet hver dag. I går lot noen av dem seg intervjue og filme.- Vi lager en opplysningsfilm om ståa i psykiatrien om dagen. Brukerne skal komme til orde med hva de synes er bra, og ikke så bra, sier Paul Reni Roestad. Departementsoppdrag Det var organisasjonen Mental helse som tok initiativet til filmen, som lages på oppdrag for Sosial- og helsedepartementet. Når filmen etter planen er ferdig i slutten av februar er det særlig helsepersonell som skal se på den. Produsenten håper også at TV 2 eller NRK vil være interessert. Guri Gilde Eide bruker Amalie Skrams hus så ofte hun kan. Huset er åpent fra mandag til fredag, og kan tilby både keramikkrom, musikkstudio, snekkerverksted, atelier, datarom og kafi. Et etterlengtet tilbud i Bergen, og Guri Gilde Eide er full av lovord.- Før satt jeg mye hjemme. Her kan jeg komme og gå når jeg vil, og gjøre det jeg vil. En fritidsklubb for voksne, sier hun.En av hennes innsigelser mot psykiatrien er at det er så vanskelig å legge seg inn på sykehus frivillig.- Ofte vet vi jo når problemene er i ferd med å tårne seg opp. Men vi kommer ikke inn. Vi kommer først inn når vi blir så syke at vi må tvangsinnlegges, med de tilleggsproblemene det kan føre med seg, sier Guri Gilde Eide.