— Arbeidsledighet blant unge kan føre til redusert selvfølelse og psykiske problemer, og vi mener en gjeninnførelse av denne garantien vil være det beste middelet mot dette. Vi vil også gå inn for å innføre flere ledighetsreduserende tiltak for at flest mulig unge skal ha noe gjøre i hverdagen, enten det måtte være skole eller arbeid, skriver AUF i en uttalelse.