— Jeg tror likevel ikke siste ord er sagt. Dette er noe som vil tvinge seg frem, sa Aps Thor Brekkeflat da bystyret i januar 2002 sa nei.

Og ganske riktig: Med 41 mot 26 stemte bystyret for en høringsuttalelse som støtter regjeringens forslag om forsøk med sprøyterom. Både Høyre, Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet var delt. SV, RV, Senterpartiet og Venstre stemte for, mens Frp og KrF stemte mot.

Og nettopp dette med høringsuttalelse var Bjørn-Frode Schjelderup (H) opptatt av å understreke.

— Det er snakk om et ekstra verktøy i verktøykassen som vi kan ta frem, jeg understreker «kan ta frem» dersom overdosedødsfallene øker foruroligende.

Tilhengerne av sprøyterom var opptatt av å gi sprøytenarkomane et verdig liv. Det var også Aps Line Mai Turøy.

— Vi kan ikke la visjonen om et narkotikafritt Norge hindre oss i ta vare på de som allerede er misbrukere.

For tilhengerne er nettopp verdighet og trygghet rundt misbruket viktig. Sprøyterom gir en mulighet for å sette sprøyten der det er mulig å få hjelp dersom noe galt skulle skje. Eller som Pensjonistpartiets Stein Husebø sa det:

— Et samfunns modenhet måles mot hvordan man tar vare på sine svakeste.

Hans partifelle Frank W. Hansen så helt annerledes på saken.

— Sprøyterom kan virke som en rein rekrutteringsanstalt for nye narkomane. Det vil virke som et fluepapir for dem som kan tenke seg å prøve dette.

Han og de andre motstanderne var opptatt av signaleffekten det gir med offentlig drevne sprøyterom, der man får lov til å gjøre noe som egentlig er ulovlig.

— Det kan forsterke bruk av sprøyter, og bidra til å legalisere sprøytemisbruk. Det er ulovlig, så hvorfor skal det offentlige medvirke til dette? Spurte KrFs Ragnhild Mellingen.

Eller som Aps Jarl Høva sa det:

— Vi ønsker vel alle et mest mulig verdig liv for sprøytenarkomane. Men for meg er dette et fristed for å ta narkotika. Dette bryter veldig mye med det jeg forbinder med forebyggende arbeid med barn og ungdom.

Det blir dyrt med sprøyterom. Skikkelig bemannet vil det koste over fem millioner kroner. Ikke rart et flertall i bystyret forutsetter at staten betaler.