RAGNHILD HOVragnhild.hov@bt.no

Det var Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet som kom grunneierne av den omstridte tomten i møte og sørget for et flertall som åpner for utbygging.Det var like etter nyttår det ble kjent at grunneierne ønsket å bygge 15 terrasseboliger på en tomt like under Knatten.Opprinnelig fikk grunneier ja til planene i bystyrekomiteen for byutvikling. Men da saken var oppe i bystyret i januar, hadde SV snudd og det var flertall mot utbyggingen. Men den gang var debattlysten så stor at det ikke ble tid til å gjøre vedtak.

Men i går sørget Kristelig Folkeparti for at flertallet snudde igjen slik det nå er lov å bygge på deler av tomten.Trygve Birkeland som førte ordet for Kristelig Folkeparti understreket at det dreier seg om en meget begrenset utbygging.Utbyggingsmotstanderne la vekt på at Byfjellene er tilgjengelig for alle. Blant annet Heidi Havelin (Ap) understreket dette i sitt innlegg.

Ingen automatisk garanti -Tomten kan ikke bebygges uten at det foreligger bebyggelsesplan. Vedtaket kan ikke oppfattes som noen automatisk garanti. Det vil ikke bli tale om å tillate 15 boenheter slik utbygger opprinnelig ønsket. Men det kan være aktuelt å gi tillatelse til å bygge på 4-5 mål av 13 mål store tomten. Terrasse-bygg kan vi ikke godta.Grunneiernes advokat Harald Alfsen sier til BT at han er glad for at vedtaket innebærer at grunneierne igjen kan komme i dialog med kommunen.Han understreker at det i dag ikke foreligger noen konkrete byggeplaner på tomten

— Tok ansvar Grunneier fikk vedtatt en bebyggelsesplan i bygningsrådet i 1980.Alfsen er glad for bystyreflertallet tok ansvar og hensyn til dette vedtaket. - Det er også villedende argumentasjon å si at utbyggingen hindrer ankomsten til Byfjellene, sier han.