Ifølge ferske meningsmålinger kan det bli Pensjonistpartiet som avgjør om byen får et nytt blått byråd eller ikke.

Men Stein Husebø, eldreaksjonist, lege og annenmann på Pensjonistpartiets liste, er ikke lett å sette i bås.

Husebø får etter alle solemerker plass i bystyret. Dermed får Pensjonistpartiet en bybanetilhenger som sier ja til sprøyterom — begge deler stikk i strid med partiets program.

Skryter av byrådet

— Hvem mener du skal styre byen?

— På den ene siden trenger Bergen en karismatisk person som kan lage en kjempestemning i byen. Jeg har vokst opp med Herman Friele og tror han utmerket godt kan fylle den rollen.

Politisk sett er jo ikke ordførerjobben så interessant. Når det gjelder byrådsleder er jeg mer åpen, men synes Anne-Grete Strøm-Erichsen har gjort en god jobb for byens eldre.

Når jeg farter landet rundt og snakker eldreomsorg og eldrepolitikk, trekker jeg ofte frem hva som er gjort av satsing på de eldre i Bergen. Etter min mening tar byrådet de eldre på alvor, sier Husebø og legger til:

— Men mye kan bli bedre.

— Du har selv meldt overgang fra Venstre til Pensjonispartiet. Var det et steg fra sentrum i politikken til høyrefløyen?

— Nei, og hvis Pensjonistpartiet skal beholde sin troverdighet kan det ikke være et fløyparti. Partiet kan heller ikke ha ensidig fokus på de gamle, men evne å skue fremover de neste 50 år. Da blir det umulig å si at vi velger høyre eller venstre-siden. Da må partiet hele tiden søke de konstellasjoner som støtter det Pensjonistpartiet er opptatt av.

Ja takk, begge deler

— Ser du da for deg at Pensjonistpartiet kan danne byråd sammen med Høyre og Frp?

— Ja, det gjør jeg.

— Hva med en allianse mellom sentrum og Arbeiderpartiet?

— Ja, det gjør jeg, sier Husebø og ler.

— Jeg er og forblir en opprører. Partiet skulle kanskje tenkt seg om før de drar inn en Venstre-politiker i et annet parti. Som kjent er det skyhøyt under taket i Venstre, smiler Husebø, som ifølge flere meningsmålinger er sikret plass i det nye bystyret.

Selv om Pensjonistpartiet bare får ett mandat, som i dag, er det ikke utenkelig at det blir Stein Husebø. Frank W. Hansen som i dag utgjør partiets ettmannsgruppe, er eneste kumulerte på listen. Kumuleringen gir Hansen 25 prosent stemmebonus. Får Pensjonistpartiet 2000 stemmer, får Frank W. Hansen automatisk 2500. En profilert mann som Stein Husebø kan få mange slengestemmer og velgerkumuleringer. En ekstrastemme fra velgerne teller 100 prosent. Da kan Husebø passere Hansen i personlige stemmer - i hvert fall i teorien.

- Hater storkoalisjon

— Hvis du kan samarbeide både til høyre og venstre, støtter du kanskje KrFs tanker om en storkoalisjon?

— Jeg hater storkoalisjoner, sier Husebø med inderlig overbevisning:

— Det henger sammen med at jeg har studert og arbeidet i Østerrike. Det landet har gått til grunne på storkoalisjoner. Med storkoalisjon har du ingen opposisjon, og det er ikke sunt.

Jeg stiller meg forresten helt uforstående til at andre partier ikke anser Frp som en seriøs politisk samarbeidspartner, sier Husebø med klar adresse til KrF, som målbærer drømmen om storkoalisjon i Bergen.

Mer skatt

Stein Husebøs engasjement i eldrepolitikken strekker seg lenger enn til Gamle Rådhus. Husebø er styreformann for Seniorsaken i Norge med 40.000 medlemmer og snakker gjerne og lenge om de utfordringene Norge står overfor med eldrebølgen:

— Som fagperson ser jeg at det politiske miljø ikke har tatt inn over seg hva vi står overfor. Antall 90-åringer skal 10-dobles - ingen annen befolkningsgruppe vokser så sterkt.

Politisk blir de gamle en voldsom maktfaktor. Om 50 år er 30 prosent av befolkningen pensjonister.

— Du vil bygge flere sykehjem, men også satse på skolen, og de unge, og bygge bybane. Hvordan skal det hele finansieres?

— Her må vi tenke nasjonalt. Som engasjert fagperson i eldrepolitikk vil jeg si det så sterkt at det er komplett umulig å opprettholde en god eldreomsorg uten nye inntektskilder.

— Skatteøkning med andre ord?

— Tyskland har allerede gjort det. Der er det innført en obligatorisk pleieforsikring som kommer på toppen av trygdeavgiften. Det er ingen vei utenom, mener Husebø.

BÅDE OG: - Jeg er og forblir en opprører, sier Stein Husebø som gjerne samarbeider med både Frp og Ap - og mener det motsatte av sitt eget parti i mange saker.<br/>Foto: HELGE SKODVIN