– Vi respekterer at noen er glad i duene, men det er smittefare mellom duer og mat. Vi sidestiller duene i den sammenheng med rotter, sier distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet.

Mattilsynet tar stikkprøver og får noen ganger også klager fra forbruker som mener at duene blir for nærgående steder der det produseres eller serveres mat.

– Vi gir eierne påbud om å iverksette tiltak for å hindre at duene kommer inn i i lokalet. Om noen setter seg ute på en fortausrestaurant bryr vi oss ikke. Det er en frivillig sak.

Hvis et påbud ikke etterkommes, kan stedet stenges. Men de fleste bedriftene velger å samarbeide med Mattilsynet og situasjonen ordner seg uten dramatikk.

– Er smittefaren egentlig så stor?

– Dyrevernere mener vi overdriver, men vi mener å ha vitenskapelig belegg for at salmonella og flere andre smittsomme sykdommer kan overføres fra duer til mennesker, sier Fennell.