Prestenes fagforeningsleder i bispedømmet, Gunnar Nesse, mener Døhl ikke bør miste retten til å være prest for all fremtid.

Verken Døhl selv, eller lederen i bispedømmerådet, Kari Sørheim, vil kommentere avskjedsvedtaket. Men etter det BT forstår, har den gifte soknepresten selv akseptert at han får avskjed.

I en pressemelding viser bispedømmerådet til at saken er unntatt offentlighet og underlagt taushetsplikt etter offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Forholdet mellom Døhl og den unge kvinnen hadde pågått over lengre tid da saken ble kjent etter en lokal rykteflom i slutten av januar i fjor. Døhl har ikke vært i prestetjeneste siden den gang, og han holdt sin siste gudstjeneste i Vågsøy ved juletider i fjor. Da saken ble kjent, ble han sykemeldt. Han var prest i Vågsøy i totalt fire år.

Biskopen avgjør

Det er nå opp til biskop Ole D. Hagesæther å avgjøre om Døhl også skal miste retten til å arbeide som prest i fremtiden. Biskopen har fullmakt til å frata Døhl kappe og krage — enten for en tidsbestemt periode eller for all fremtid.

— Jeg synes det er en urimelig hard straff å frata ham retten til å praktisere som prest for all fremtid. Denne presten er fremdeles en ung mann med mulighet til over 30 års tjenestetid i Kirken. Hvis han får orden på livet igjen, bør ikke denne saken være noe hinder for at han kan komme tilbake som prest etter en tid, sier lederen i Bjørgvin stiftsstyre av Den norske kirkes Presteforening, Gunnar Nesse til BT.

Ikke overrasket

Nesse er ikke overrasket over avskjedsvedtaket.

— Det tror jeg heller ikke at presten er. Biskop Ole D. Hagesæther har jo vært helt klar på at dette har vært en tjenesteforsømmelse som måtte føre til avskjed, legger han til.

Det er første gang Bjørgvin bispedømmeråd har fått en sak om presteavskjed på bordet. Av pressemeldingen fra bispedømmerådet i går ettermiddag, fremgår det at vedtaket om avskjed kom etter anbefaling fra biskopen, som for øvrig selv sitter i rådet med full stemmerett.

Har fulgt opp presten

Nesse sier at Presteforeningen har fulgt opp soknepresten så godt man har kunnet etter at han måtte forlate prestegjerningen i Vågsøy. Blant annet har fagforeningen rådet ham til ikke å si opp prestestillingen selv, men avvente en avskjedssak.

— Han er medlem hos oss. Presteforeningen har fungert som en samtalepartner i en vanskelig situasjon, og vært tilgjengelig for ham når han har hatt behov for det, sier Nesse.