Her er en gammel, men fortsatt gyldig Alzheimer test.

Oppgaven er enkel: Tell antall F-er i denne teksten:

FINISHED FILES ARE THE RESU-

LT OF YEARS OF SCIENTIF-

IC STUDY COMBINED WITH THE

EXPERIENCE OF YEARS...

Hvor mange var det?

Bla lenger ned for å finne svaret

**Hvor mange talte du? 3?

Feil, det er 6!**

Nei, jeg tuller ikke. Det er seks.

Les teksten en gang til.

Litt mystisk kanskje, men mange hjerner leser ikke F-en i OF. Å telle tre F-er er normalt. Fire er merkelig. Seks er det få som gjør første gang.