LINE NOER BORREVIK

— Forbrukerkompetanse må få en plass i undervisningen, mener Eli Karlsen, rådgiver i Forbrukerrådets politiske avdeling.

I løpet av våren skal internettspillet Sikker Shopping foreligge i norsk versjon, et spill som er finansiert av Nordisk Ministerråd. Karlsen mener det er et godt verktøy for unge som vil bli kompetente shoppere, og for lærere som skal undervise i forbrukerrettigheter.

— Dette er jo myntet på de unge, og eksemplene er laget slik at de skal kjenne seg igjen i kjøpssituasjonen. Vi vet at de kan for lite om dette, og de er ikke like lette å nå med ren informasjon. Derfor er et pedagogisk verktøy som dette bra, sier hun, og ser ikke bort fra at også foreldre kan lære noe av spillet.

På nett

Unge forbrukere mangler kunnskaper og lar seg lett avvise av voksne butikkansatte. Samtidig shopper unge som aldri før, og de trenger ikke å handle over disk.

— Internettshoppingen øker, særlig blant de unge. Selv de yngste kan handle på nettet, ved hjelp av mobiltelefon og kontantkort, og her gjelder det for oss voksne å henge med, sier hun.

Hun er skuffet over at forslaget til nye læreplaner for skolen ikke nevner forbrukerrettigheter.

— I dagens læreplaner har man forbrukerrettigheter i samfunnsfag og heimkunnskap, og vi tror det er feil vei å gå hvis dette forsvinner fra timeplanen. I videregående har man foreslått å fjerne personlig økonomi og forbrukerrettigheter fra læreplanen på allmennfag, og det tror vi er dumt, sier hun.

Attraktive unge

— Barn og ungdom trenger forbrukeropplæring, konstaterer jurist Pål Bjønnes i Forbrukerrådet. Han viser til at det de siste ti årene har skjedd mye med unges forbruksmønster.

— De er jo blitt en langt mer attraktiv gruppe for næringslivet. Kjøpepresset er stort, markedsføringen er massiv og de unge har mer penger enn tidligere. Salgskanalene er også blitt flere, sier Bjønnes.

Han mener at de unge forbrukerne trenger å bli bevisst sine rettigheter, samtidig som det stilles strengere krav til de næringsdrivende. Han opplever at unge er mer utsatt for både kunnskapsløse forretningsdrivende, og «sleipinger» bak disken.

— Det hender nok at forretningsdrivende fristes til å vri seg unna sine forpliktelser, fordi de møter unge. Samtidig ser vi at det så absolutt er behov for voksenopplæring også, mange butikkansatte er ikke klar over hvilke rettigheter kunden faktisk har, sier han.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende