AUF satsar på utdeling av gratis kondom som prevensjon mot høgrefolk FpU deler ut øljekk, lighter og buttons med påskrifter som «sidemål suger».

— For oss er det viktig at ungdom brukar prevensjon. Men vi deler ikkje ut kondom for å oppfordre unge til å bryte den seksuelle lågalderen. Og så har vi eit humoristisk poeng, seier organisatorisk nestleiar i AUF, Joakim Hevrøy.

Hevrøy deltok tysdag i skuledebatt på Stend vidaregåande skule saman med representantar for dei andre ungdomspartia.

Reagerer negativt

Ikkje alle ser positivt på kondomfokus i skuledebattane.

— Eg reagerer negativt på dette. Det er ikkje rett å dele ut kondom på ein skuledebatt til sekstenåringar, meiner elev på Stend, Stefan Strand (20).

Men sterkast reagerte han på FpUs framferd i skuledebatten på Stend.

— Kandidaten nærast ropte ut at han ville ha billegare sprit. Å reklamere for drikking, dele ut lighterar og ølopnarar til skuleelevane synest eg er feil.

Ikkje tulipanar

FpUs deltakar i debatten var formann i Bergen FpU, Tristan Dupre.

— Eg prøvde ikkje å fokusere på sprit i debatten, men tok opp alkoholpolitikken i opningsinnlegget.

Han trur ikkje utdeling av for eksempel tulipanar hadde slått like godt an som lighter og øljekk.

— Eg trur ungdom er meir interessert i andre ting enn tulipanar, seier Dupre.

Dritslenging

Det trur Lone Lunemann Jørgensen også, Raudts 2. kandidat i Hordaland. Også Raud Ungdom deler ut kondom, utan revolusjonerande bodskap, berre «make love, not war».

— Eg ser ikkje noko problem med utdeling av kondomar anna enn at det kanskje tar litt merksemd bort frå politikken, seier ho.

Ho er ikkje imponert over nivået på skuledebattane.

— Det er mykje dritslenging og dårlege vitsar, seier ho.

«Landsforræderi »

Sjølv reagerer ho sterkt på karakteristikken ho fekk frå Unge Høgre under ein debatt på Sotra vidaregåande i Sund onsdag.

— Eg var den einaste som sa klart i frå at vi ønskjer soldatane heim. Då får eg beskjed frå Unge Høgre sin representant om at dette grenser til landsforræderi. Det var kjipt, sårande og det drøyaste eg har opplevd i ein debatt, seier Jørgensen.

Det har Unge Høgre sin representant, Madeleine Tennebekk, vanskar med å forstå.

— Det var ein oppheita debatt med sterke angrep frå begge sider. Eg viste til påstandar om at norske soldatar er legitime mål i Afghanistan og sa noko om slike påstandar grensar til landsforræderi. Det var ikkje personleg meint, og eg beklagar dersom det vart oppfatta slik, seier Tennebekk.

Unge Høgre har elles ikkje kondomar på programmet. Berre buttons og karameller.

Lågare skatt og slutt på sidemål er bodskapen FpU håpar ungdommen skal bere på jakkeslaget.
Stefan Strand