• Hvis noen av jentene vil tjene litt ekstra ved å selge seksuelle tjenester, bryr ikke jeg meg om det, sier 45-åringen som driver massasjeinstituttet på bildet, ett av minst fem hus hvor sex selges i Bergen.

Minst fem massasjesalonger i Bergen tilbyr seksuelle tjenester. Aktørene markedsfører seg gjennom «uskyldige» rubrikkannonser i BA. I et internt brev uttrykker Utekontakten bekymring for utviklingen i byens prostitusjonsmiljø.Ved første øyekast virker annonsene uskyldige. Salonger med tilsynelatende seriøse navn tilbyr såkalt aromamassasje i sentrale lokaler. Kunder som ringer får imidlertid tilbud om helt andre tjenester i tillegg. Bergens Tidende kontaktet en liten del av massasjesalongene anonymt. Ved seks tilfeller ble vi tilbudt seksuelle tjenester. Alle tilbyr såkalt intimmassasje. Flere av dem legger ikke skjul på at man også kan få kjøpt samleie.Ingen av foretakene er registrerte, og virksomheten er organisert med tanke på at bakmennene ikke skal kunne tas for noe ulovlig. Kommunen varslet Utekontakten i Bergen har i et internt skriv varslet Byrådsavdelingen for helse— og sosialetaten om den urovekkende utviklingen i byens prostitusjonsmiljø. Stadig flere kvinner selger kroppene sine på hotellrom og leiligheter. Samtidig har Utekontakten mistanke om at mange av jentene som selger sex er under 18 år. Det er forbudt.- Vi er bekymret for utviklingen, sier avdelingssjef Else Kristin Utne Berg ved Utekontakten i Bergen kommune. I skrivet som er datert 28. juni går det frem at innemarkedet for salg av sex er i ekspansjon. - Vi ønsker større fokus på innemarkedet. Det er et område som ingen har spesiell kontroll på, sier Utne Berg til Bergens Tidende. Etablert på Nøstet Massasjestudioer popper nå opp i flere bydeler. Fra utsiden ser de ut som tomme forretningslokaler eller private leiligheter. Kunder får først oppgitt adresse når de svarer på avisannonser. Bergens Tidende har bare sett på noen få av etablissementene som eksisterer. Bare på Nøstet skal 10-15 jenter tilby seksuelle tjenester fra tre utsalgssteder, ifølge Utekontakten. Ved noen av salongene kan mobilnumrene spores tilbake til menn. Andre steder er det kvinner som er kontaktpersoner. Rekrutterer prostituerte Utekontaktens Kaia-team driver oppsøkende arbeid blant gateprostituerte i Bergen. - Vi er kjent med at det blir rekruttert prostituerte kvinner fra gaten til å jobbe i såkalte massasjeinstitutt, sier leder for Kaia-teamet, Marit Sagen Grung. - Er det noe som tyder på at dette er organisert virksomhet? - Ja, det har vi fått signaler på, sier Sagen Grung. Hun sier at det normalt har vært rimelige vanntette skott mellom gateprostituerte og de som selger sex fra leiligheter, men at det nå er en glidende overgang. - Det er tydelig at innendørsmarkedet har vokst kraftig den siste tiden, sier leder for Kaia-teamet Marit Sagen Grung. Ikke prioritert I Bergen skal det være mellom 100-150 gateprostituerte. Innemarkedet skal være betydelig større i omfang, hevder Utekontakten.På tross av omfanget har Bergen politidistrikt foreløpig ingen anmeldte prostitusjonssaker. - Prostitusjon er ikke et prioritert område. Men hvis vi får saker som omhandler mindreårige og hallikvirksomhet, så vil de bli prioritert, sier avdelingssjef Tove Lian Mathiesen, ved Person- og voldsavsnittet, Bergen Politidistrikt. fakta/prostitusjon * Kjøp av seksuelle tjenester i Norge er lovlig, hvis den prostituerte er over 18 år. * Det er ikke lov å drive hallikvirksomhet. * Det er ikke lov for prostituerte å annonsere for egne tjenester. * Den som lar en annonse trykke eller kringkaste kan straffes for formidlingen. * Det er straffbart å leie ut lokaler hvis man forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon.

Knut Nesbø og Marit Sagene Grung i Utekontaktens Kaia-team reagerer sterkt på et unge jenter blir rekruttert til organisert sex-salg i Bergen.
Foto: Helge Skodvin