Det kommer frem i en stor kartlegging av det norske prostitusjonsmarkedet, utført av forskningsstiftelsen Fafo.

— Kundene er mer paranoide nå. Før var det ikke noe problem å banke bilrutene til kundene, sette seg inn i bilen og prate litt. Nå åpner de bare bilvinduene så vidt og vil helst være raske med å gjøre avtaler og kommer seg bort, sier en prostituert til forskerne som står bak kartleggingen.

Flere prostituerte som jobber i Bergen forteller at kunder har begynt å samle på mobilnumre til de prostituerte, for å kunne gjøre direkte avtaler i stedet for å plukke opp kvinnene på gaten.

— Det virker som kundene er opptatt av å skaffe seg et fast nettverk, for å forberede seg, sier Fafo-forsker Marianne Tveit.

Les også: Sex-kunder nervøse for forbud

Vet lite om kundene

Et av målene med kartleggingen av prostitusjonsmarkedet var å finne ut hvor mange menn som kjøper sex, og under hvilke omstendigheter. Dette har ikke forskerne klart å svare på.

— Vi vet lite om kundene. Folkehelseinstituttet har en seksualundersøkelse hvert femte år, der de blant annet spør om prostitusjon. Men svarprosenten der var i år så lav at tallene ikke kan brukes. Kvinnene selv forteller imidlertid at kundene er veldig ulike, og kommer fra alle slags livssituasjoner, sier Tveit.

Ifølge Fafo-rapporten har gateprostitusjonen i Bergen økt med en fjerdedel fra i fjor til i år. Økningen skyldes tilstrømning av utenlandske kvinner, som nå er i flertall blant de gateprostituerte.

- Verst for de sårbare

Forskerne bak Fafo-rapporten mener en del av utemarkedet vil trekke innendørs når forbudet er en realitet. Men ikke alle prostituerte vil klare det, mener de.

— Det gjelder blant annet de nigerianske kvinnene, som vil ha vansker med å få leid leiligheter eller hotellrom, fordi de er så synlige. Norske rusmisbrukere vil også kunne ha store vansker med å skaffe eller holde på en leilighet. sier Tveit.

Dermed vil de nigerianske kvinnene trolig reise videre til andre land, mens de norske rusmisbrukerne står igjen med kriminalitet som eneste alternativ for å skaffe penger.

  • På mange måter er det de mest sårbare som rammes hardest av forbudet, sier Tveit.

- Må fortsatt ha tilbud

Hun mener det er viktig å opprettholde tilbudene til de prostituerte selv om sex-kjøp blir forbudt.

— Man må ikke kutte ned på tiltakene fordi man tror at man har fått bukt med prostitusjonen, sier forskeren.

I Bergen er det ingen planer om kutt.

— Akkurat det er viktig for oss å understreke. Vi kommer til å fortsette som før. Men i tillegg har vi også startet opp et prosjekt som retter seg nettopp mot innemarkedet, der vi følger med på nettsider og kontakter annonsører for å tilby dem helse- og sosialtjenester. Det gjør vi for å være tilgjengelig på flere arenaer, og for å være forberedt på endringene, sier Astrid Gerdts, leder for prostitusjonsteamet ved Utekontakten i Bergen.