I samarbeid med Hordaland fylkeskommune oppretter kommunen et eget undervisningsopplegg om sex-handel i de videregående skolene. Målet er å få ungdom til å avstå fra prostitusjon og kjøp av seksuelle tjenester.

Dette er ett av tiltakene i «Handlingsplanen mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012», som bystyret vedtok i kveld. Bergen kommune har jobbet med planen siden 2005.

Ifølge planen skal det nå settes et mye større fokus på å avdekke menneskehandel. I tillegg til forebyggende tiltak, har planen fokus på kartlegging, oppsøkende virksomhet, kompetansebygging og beskyttelse av personer som har vært offer for menneskehandel.

– Prostitusjon og menneskehandel er i første rekke et storbyproblem. Våre store utfordringer veier ikke like tungt som Oslos, men vi blir ikke prioritert, sa Birthe Taraldset (H) under kveldens møte.

Huseiere skal informeres

Arbeiderpartiet tok til orde for å veilede de store utleierne i Bergen for å unngå hallikvirksomhet. Utleie av lokaler til prostitusjon kan medføre straffansvar, og kommunen ønsker å veilede huseiere som oppdager at lokalene deres benyttes ved salg av seksuelle tjenester.

Også utelivsbransjen inviteres til samarbeid for felles innstats mot prostitusjon.

Mer kunnskap til barnevernet

I handlingsplanen heter det også at ansatte i barnevernet skal få mer kunnskap om salg av seksuelle tjenester blant barn i barnevernets omsorg.

– Det vi får melding om fra dem som følger prostitusjonsmiljøet er at vi har problemer med å fange opp nye, unge rusavhengige jenter, sa helsebyråd Christine B. Meyer, som mente at Bergen ikke alene kan løse disse problemene.

– Vi trenger en nasjonal debatt for å beskytte de som er utsatt for menneskehandel

Andre tiltak i handlingsplanen:

  • I fremtidige kartlegginger av prostitusjonsmarkedet skal man også ha fokus på mannlig prostitusjon.
  • Kommunen skal bedre informasjonstilbudet til unge som kan være utsatt for risiko gjennom sine aktiviteter knyttet til internett og andre risikoarenaer.
  • Skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom skal ha økt bevissthet på forebygging av prostitusjon i sitt rådgivningsarbeid overfor ungdom.
  • Økt fokus på forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, i samarbeidet med politiet.
  • Flere tiltak skal gjøre det lettere for kvinner å komme ut av prostitusjon, blant annet boligtilbud og oppfølging i forhold til alternativ yrkeskarriere. NAV Hordaland inviteres til samarbeid for å sikre gode ordninger knyttet til avlønning og kvalifisering.

Les også: Prostituerte skal lære norsk

Hvordan kan menneskehandel og prostitusjon bekjempes i Hordaland? Delta i debatten nedenfor.