— Det var parring på gang. Det var det jo, humrer Kjell Annersland.

Han og konen var på tur mellom Fjell sentrum og Morland, da de fikk seg en sjelden naturopplevelse.

— Først hørte vi en merkelig brummende lyd. Det var som om en motor var i gang. Vi stoppet opp og fikk øye på froskene.

Legger egg

Nede ved en lite tjern hadde det nemlig samlet seg en stor skare frosker som brummet og parret seg.

— Lyden økte faktisk på. Men da jeg gikk nærmere for å ta flere bilder, var det mange av froskene som dukket under vann.

Rundt froskene var det lagt en mengde egg.

Kjell Andersland har aldri sett tilsvarende ansamling av frosker før. Han tror det var det fine vårværet i helgen som lokket fram parringslysten.

Klamrer seg til hunnen

Ifølge Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) samles froskene om våren i dammer og tjern for å legge egg. Det kan da være mange frosker eller padder samlet i et ganske lite område og det er stor aktivitet.

Det som skjer er at hannene klamrer seg fast til ryggen på hunnene i vannet og befrukter eggene mens hun legger dem.

Eggene utvikler seg etter hvert til larver, eller rumpetroll som de også kalles. Ut på sensommeren, når rumpetrollene har vokst seg store, forvandles de til små frosker eller padder. De kryper da opp på land og lever der resten av sommeren.