Overgrepene skal ha skjedd fra guttene var 12 år gamle. Mannen er tidligere både dømt og bøtelagt for utuktige handlinger mot barn.

«Forsynte seg»

Den svært alvorlige overgrepssaken kom til politiet ved en ren tilfeldighet. En gutt som var inne til avhør i en ranssak, fortalte uten foranledning at 62-åringen «forsynte seg» av unge gutter som var innom hjemmet hans.

De oppsiktsvekkende opplysningene førte til at de ble igangsatt etterforskning, og mistanken ble raskt bekreftet.

Da politiet ransaket boligen til 62-åringen i januar i fjor, fant de fellende bevis mot ham.

Mannen hadde nemlig videofilmet et av overgrepene mot en av guttene. Det ble også funnet 19 bilder med barnepornografisk innhold i leiligheten.

Mange overgrep

Nå har førstestatsadvokat Walter Wangberg tatt ut en svært omfattende tiltale mot 62-åringen. Den beskriver et ikke kjent antall overgrep mot de to brødrene, fra 1996 og frem til høsten 2001. Guttene var da i alderen 12 til 16 år.

Mannen skal være en bekjent av guttenes familie. På den måten fikk han dem til å komme hjem til seg både i leiligheten i Bergen, og på et feriested han disponerte utenfor byen. Her skal overgrepene ha blitt utført i et ikke kjent antall fra 1996 og frem til høsten 2001.

Politiet har brukt store ressurser på etterforskningen, ikke minst for å undersøke om det kan være flere ofre.

Gutter kom og gikk

Det har nemlig kommet frem at mange unge gutter hadde fast tilhold i leiligheten, hvor de blant annet fikk bruke mannens datautstyr.

De to misbrukte guttene har vært til flere avhør hos politiet. For dem har det vært svært vanskelig å snakke om saken. Politiet har derfor ikke brakt på det rene om mannen har betalt dem, eller gitt dem gaver i forbindelse med det svært grove overgrepene han har utført.

Mannen ble fengslet i januar i fjor, men løslatt etter få uker bak murene.

— Min klient har erkjent deler av forholdene han er tiltalt for. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier mannens forsvarer, advokat Jostein Alvheim til BT.

Ut fra rettspraksis kan 62-åringen vente seg rundt tre års fengsel dersom han blir dømt for alle forholdene i tiltalen. Statsadvokaten vil her legge ned påstand om at mannen skal betale erstatning til de to guttene han har forgrepet seg mot.

Saken er foreløpig ikke berammet av Bergen tingrett, men kommer trolig opp i løpet av høsten.