KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

Saken kommer trolig opp til behandling til høsten, skriver Dagsavisen.

Professoren krever fire millioner kroner i erstatning. Av lagmannsretten ble han tilkjent 180.000 kroner.

UiB sparket mannen på dagen i 1997. I sin behandling av saken mente lagmannsretten at professoren hadde gjort seg skyldig i en grov krenkelse av tjenesteplikten. Men siden Universitetet i Bergen gjorde flere saksbehandlingsfeil, ble avskjedsvedtaket gjort ugyldig.